Orden uppvaktade drottningen på 80-årsdagen

Foto: Henric Wauge / Swedish Press Agency

Hennes Majestät Drottning Silvia fyllde som bekant 80 år nyligen, närmare bestämt dagen före julafton 2023. Ordens Stormästare, Christer Persson, var tillsammans med broder Carl-Gustaf Piehl och broder Peter Möller på plats på slottet i Stockholm för att uppvakta drottningen på hennes födelsedag.

Svenska Frimurare Orden har alltsedan grundandet haft en god och nära relation till Sveriges kungahus och relationen är aktiv och vital även i vår tid. Här följer en kort intervju med Ordens Stormästare, Christer Persson, om bakgrunden till frimurardelegationens uppvaktning av drottningen.
– Hennes Majestät Drottning Silvia fyllde 80 år dagen före julafton. Ett par dagar före högtidsdagen fick jag som Ordens Stormästare tillsammans med bröderna Carl-Gustaf Piehl, ordförande i Stiftelsen Frimurare Barnhuset, och Peter Möller, ordförande i Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, den stora glädjen att få komma till kungliga slottet för att uppvakta och överlämna vår gåva, berättar broder Christer.

Flera hundra miljoner till forskning under årens lopp

Drottning Silvia är sedan många år de båda stiftelsernas höga beskyddare och deltar aktivt i arbetet genom att medverka vid utdelning av stipendier och forskningsanslag i Ordens Stamhus.
– Under de år som drottningen varit stiftelsernas höga beskyddare har flera hundra miljoner kronor delats ut till forskning om barns sjukdomar respektive äldres sjukdomar. Det är till stor glädje för alla mottagare att ur drottningens hand få ta emot sitt diplom.

Gåva för humanitära ändamål

Gåvan till drottningen var en summa på 500 000 kronor, att användas till det humanitära ändamål som hon själv finner bäst. Det nämndes bland annat omhändertagande av ukrainska barn i Sverige.
– Eftersom även Ordens höge beskyddare Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf var på plats passade jag på att överlämna en bild på och information om Gudmar Olovsons skulptur föreställande kungen, vilken nu avtäckts och finns på plats i Ordens Stamhus, avslutar Christer Persson.

Text: John Fahlnaes

Foto: Henric Wauge / Swedish Press Agency