Frimureriet förvaltar en tradition som på ett unikt sätt erbjuder medlemmarna att utvecklas som människor. Foto: Mats Gärdfors.

Tid för ordensliv?

Välkommen till det första steget på vad som kan bli en fantastisk resa.

I vår moderna tid ger Svenska Frimurare Orden ett tidlöst erbjudande – att lära känna dig själv genom personlig utveckling inom en Orden som vilar på kristen grund.

Kanske har du fått Svenska Frimurare Ordens informationsbroschyr På vandring mot ljuset som en första vägledning, en guide för att få veta lite mer om Svenska Frimurare Orden? Kanske till och med för att läsa som en förberedelse inför din reception i grad I?

Oavsett om du har fått vår informationsbroschyr eller ej är det vår förhoppning att kommande sidor ska öka dina kunskaper om, och stärka ditt intresse för, Svenska Frimurare Orden.

Än så länge är det mesta inom Orden okänt för dig, men redan här och nu kan du stifta bekantskap med det svenska frimureriets ursprung, utveckling och innehåll. 

Vi hoppas att vår presentation ger dig en översiktlig beskrivning av vad den Svenska Frimurare Orden har att erbjuda dig och vad ett medlemskap kan innebära. Kom också ihåg att du alltid är välkommen att kontakta Orden om du har frågor kring vår verksamhet.

Vi finns i såväl Sverige som Finland och det enklaste sättet att komma i kontakt med våra enheter är att kontakta våra fördelningskanslier.

Du hittar kontaktuppgifter till kanslierna här

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.