”Veritas Persuadet” är Ordens valspråk – ”Sanningen övertygar”. Att söka svaren på livets stora frågor är ett av frimurarens huvudmål. Men var finns svaren? Och vilka är frågorna? Och hur börjar man söka? Det är kring dessa frågor våra sammankomster kretsar. Foto: Mats Gärdfors.

Vad gör vi i logen?

Med ordet ”loge” menar vi i första hand vårt rituella arbete. Syftet med våra ritualer är att skapa upplevelser. Dessa upplevelser leder till kunskap, reflektion och insikt och lägger grunden till egna ställningstaganden och beslut i livet.  

Det Svenska Systemet tillämpas i Sverige och Finland, samt i Norge, Danmark och Island. Som medlem i Svenska Frimurare Orden får du genomgå en stegvis utvecklingsprocess. Att vandra genom frimureriets olika grader kan jämföras med livet självt. Det är en spännande resa där olika upplevelser och erfarenheter fogas till varandra, men där svaren kanske inte alltid är uppenbara. Ritualer och symboler kan också säga olika saker till olika människor, beroende på respektive mottagares erfarenhet och referensramar. 

Det svenska systemet är unikt genom att det utgör ett enhetligt och sammanhängande system genom alla grader, där det kanske mest utmärkande är att Svenska Frimurare Orden vilar på kristen grund. Medlemskap förutsätter därför kristen tro. Orden påtvingar dock inte sina medlemmar någon särskild kristen trosuppfattning. 

Orden vill inspirera sina medlemmar till att ta de stora livsfrågorna på allvar. Vem är jag? Hur borde jag egentligen vara och leva? Orden ger genom sina ritualer och symboler hjälp till reflektion. Inte i form av färdiga svar och lösningar utan just som ett hjälpmedel i det individuella sökandet och för utveckling av den personliga tron.

Att en frimurare får avge tysthetslöfte när han får en grad har ett klart pedagogiskt syfte. Fanns inte detta tysthetslöfte skulle mycket av den egna upplevelsen av en ny grad förtas. Det blir som att få reda på hur en bok slutar innan man läst den.

Varje ny grad ger en överraskande upplevelse. Särskilt när man upptäcker hur varje detalj är infogad i ett större mönster och sammanhang, som både imponerar och fascinerar.

Frimurarbröderna samlas i loger, både på dagtid och kvällstid. Men vad gör bröderna när de träffas?

En logesammankomst omfattar i regel en högtidlig upptagning av nya bröder i graden. Dessa receptioner inramas av stämningsfulla öppnings- och avslutningsceremonier. Sammankomsterna följer traditionsrika mönster enligt mer än 200-åriga ritualer med ett kraftfullt språk. Förklaringar ges i stor utsträckning genom symboler och allegorier.

Logekvällen avslutas med en enkel måltid med samvaro – en brödramåltid.

Vid sidan av logerna finns ett stort antal brödraföreningar, där verksamheten koncentreras kring föredrag och studier. Receptioner förekommer inte i brödraföreningar.

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.