SÅ SKRIVER DU FÖR FRIMURAREN

Inledning

Frimuraren är Svenska Frimurare Ordens tidskrift. Frimuraren utkommer med fyra nummer per år. Frimuraren tas fram av en redaktionskommitté där företrädare för alla Ordens provinser ingår. Arbetet med att ta fram tidskriften samordnas av en chefredaktör med stöd av en redaktionssekreterare. Ansvarig utgivare är Ordens överarkitekt.

Vill du bidra med material till Frimuraren?

Bidrag till tidskriften Frimuraren mottages med glädje. Om du vill ha en text publicerad måste du först etablera kontakt med tidningens redaktör. Det är redaktören som avgör vad som ska publiceras i tidskriften.

Redaktören nås på frimuraren@frimurarorden.se. Om du inte fått bekräftelse från redaktören att din text kommer att publiceras, så finns inga garantier för att den kommer att publiceras.

Praktiska tips för ett bättre bidrag

Lämpliga ämnen
Frimuraren är öppen för olika typer av bidrag. Särskilt uppskattat är bidrag inom teman som hänt inom Orden, resereportage, andlighet och tro, kunskap och historia, bokrecensioner samt kuriosa. Bidragen ska ha någon form av anknytning till frimureri och frimurerisk verksamhet.

Kom ihåg att Frimuraren är en tidskrift som alla, medlemmar och andra, ska kunna läsa. Alla bidrag ska därför vara “0-gradiga”.

Tonalitet
Insända bidrag bör inte vara alltför personliga (undantaget krönikor). Kombinera gärna mer övergripande perspektiv med mer detaljerade skrivningar. Sträva efter att inkludera flera olika perspektiv i bidraget, till exempel yngre och äldre bröders eller ny och väl etablerad i Orden. Ofta är det bättre om bidrag fokuserar på varför något inträffat och inte bara vad som hänt. Ett par citat från deltagande bröder kan bidra till att fördjupa texten.

Huvudregeln är att inte använda förkortningar i texterna. Detta gäller både “vanliga” förkortningar (som t.ex. eller m.m.) och Ordens specifika förkortningar. I det senare fallet kan det i vissa fall vara nödvändigt för att öka läsbarheten. Följ i så fall detta exempel: “Ordens sigillbevarare och kansler (OSK) gick på loge. Sedan gick OSK hem igen.”

Disposition
För att förenkla för redaktionen ska insända bidrag följa följande mall:

Rubrik [intresseväckande text om cirka 3 till 6 ord]

Ingress [intresseväckande text om maximalt 50 ord]

Brödtext med upplysande mellanrubriker [cirka 2 till 3 ord per rubrik]

Text: <namn>
Bild: <namn>

Textlängd
Normalt ska ett bidrag rymmas på en sida i tidningen. Även kortare texter, notiser, är välkomna.

En normal text får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Då ryms text och bild på en helsida. En notis får inte vara längre än 900 tecken inklusive mellanslag.

I vissa fall kan en text få större utrymme. En sådan lång text får inte vara längre än 5 200 tecken inklusive mellanslag. Då ryms text och bild på ett uppslag.

Bild
Varje text ska åtföljas av en bild. Därför måste varje inskickat bidrag åtföljas av minst en högupplöst bild.

Bilden måste ha en bredd på cirka 2200 pixlar och får aldrig vara smalare än 1400 pixlar. En jpg-bild om två till fyra Mb brukar fungera.

Observera att bilden inte ska inkluderas i textdokumentet utan skicka med som en separat fil!

Skicka in bidrag
Alla bidrag ska skickas in via e-post till frimuraren@frimurarorden.se. Kom ihåg att text och bilder ska skickas som separata filer!

Varmt välkommen med ditt bidrag!