Bild: Shutterstock

Press- & Mediakontakt

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss i Svenska Frimurare Orden. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra intressenter att få rätt information.

Informationsdirektoriet (ID) hanterar alla externa kontakter för Ordens räkning.

Kontaktperson hos Svenska Frimurare Orden i alla frågor från press och media är ordförande i informationsdirektoriet:

John Fahlnaes
Telefon: 08-463 37 11
E-post: o.id@frimurarorden.se

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.