Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Stormästaren meddelar planerad nystart 1 augusti

Orden följer noga och anpassar sig till rekommendationer och beslut från centrala myndigheter beträffande coronaviruset.

Den i dag aktuella utvecklingen har föranlett Stormästaren att besluta att Ordens verksamheter startar som vanligt efter sommaren, den 1 augusti, förutsatt att inga andra myndighetsdirektiv ges innan dess.
 


Här läser du om Corona

Detta är de instanser som presenterar information om coronaviruset

Folkhälsoinstitutet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Utrikesdepartementet (UD)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset


Verksamheten ställs in till och med 2020-07-31

Med anledning av coronavirusinfektionernas fortsatta utbredning har Ordens Stormästare beslutat att med omedelbar verkan ställa in alla loge- och sammankomstverksamhet inom Orden t o m 2020-07-31

Konkret betyder det att inga arrangemang får genomföras i Ordens regi där en loge, brödraförening eller frimuraklubb är arrangör eller medarrangör av en aktivitet som äger rum i logelokaler eller i externa lokaler.

Det administrativa arbetet i Ordens kansli, direktorierna, fördelningskanslier och de lokala enheterna fortsätter som vanligt.

De som kan lösa sina arbetsuppgifter hemifrån ombedes att göra detta så långt som möjligt. Möten och samlingar i övrigt skall undvikas.

Vid behov utnyttja telefonkonferens alternativt möten över internet.

- Ordens medlemmar hänvisas med frågor och information till den lokala enhet som medlemmen tillhör.

- Ordens loger, brödraföreningar och klubbar hänvisas med frågor och information till fördelningskanslierna.

- Fördelningskanslierna och direktorier hänvisas till Ordens kansli.

Gällande inplanerade Högtidssammankomster mm under angiven tidsperiod  kommer kompletterande riktlinjer att utsändas.

Om situationen så kräver kommer rekommendationer av publiceras på Ordens hemsida, som bör bevakas regelbundet.

Orden uppmanar dessutom sina medlemmar att hålla sig uppdaterad kring senaste informationen om COVID-19 via WHO:s webbplats samt nationella myndigheters information förtecknade nedan
Informationskällor


Tidigare nyheter  |  Nyhetsarkiv

Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Sammankomsterna inställda tills vidare
Kapitelbrödraföreningen Jörgen Kock
Vårbrev mm