Allmänna villkor för storintendentens nätbutiker

Datum för publicering: 2022-11-02

Svenska Frimurare Orden (SFMO) tillhandahåller två nätbutiker, en för allmänheten och en för enheter inom Orden. Storintendenten (SIt) är ansvarig för dessa två nätbutiker.

Nedan följer de allmänna villkor som gäller vid inköp från någon av dessa två nätbutiker.

Allmänt

Svenska Frimurarorden (SFMO) säljer varor via internet till privatpersoner och företag i Sverige med person- eller organisationsnummer eller utan bestyrkt identitet.

För att handla hos oss krävs att du har giltig ID-handling för paketförsändelser samt att du har fyllt 18 år. För att handla hos oss om du inte fyllt 18 år behöver du ha samtyckte från vårdnadshavare.

Produkterna som vi säljer har svensk manual eller bruksanvisning när produkten så kräver det, antingen i digital eller fysisk form.

Sedvanlig garanti gäller i Sverige och enbart för förstahandsköpare. För garantier inom Europa hänvisar vi i första hand till respektive lands lagstiftning gällande import. Vi reserverar oss för felaktiga lagersaldon samt pris.

SFMO innehar F-skattesedel.

Har du frågor om våra villkor, kontakta oss innan du lägger din order: sit.order@frimurarorden.se

Beställning

Beställning sker genom vår hemsida www.frimurarorden.se/butik

Om du har frågor om hur du går tillväga för att lägga in din order, kontakta vår kundservice via e-post sit.order@frimurarorden.se.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köp- och leveransvillkor och samtycker till att personuppgifter/företagsuppgifter registreras i våra register i enlighet med aktuell lagstiftning.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i order där leverans inte ännu har skett, om det av någon anledning inte går att leverera ordern i sin helhet eller inte kan ske efter valda alternativ och frakt och betalalternativ.

Priser och fraktkostnader

Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms, om ni genom vår valutaväljare väljer annan valuta baseras dessa på aktuell valutakurs och kan ej påverkas av oss manuellt.

Vi har en obligatorisk fraktavgift som tillkommer för porto och emballage, denna avgift varierar beroende på vilket land du beställer mot.

Denna avgift läggs som tillkommande kostnad i din beställning utöver de artiklar du beställer.

I dagsläget levererar vi enbart till:

Samtliga beställningar inom Sverige skickas med DHL Servicepoint och levereras till ditt närmaste DHL ombud för utlämning. Avisering sker med sms eller e-post. Samtliga beställningar till Finland, Danmark eller Tyskland skickas beställningen med DHL Parcel Connect till ditt närmaste ombud för utlämning. Om paketet inte hämtas ut i tid, förbehåller vi oss rätten att ta ut en kostnad för frakten.

För nuvarande ser priserna för frakt/emballage ut enligt följande:

Produktbilder och information

Produktbilder på vår hemsida garanterar inte varans exakta utseende och funktion. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformation och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan avisering.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning, differens i pris, lager eller teknisk funktion. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga order.

Bilder och information i SFMO:s nätbutiker som är från våra leverantörer används genom överenskommelse. Om du önskar använda bilder, information och priser från vår hemsida ska det tydligt framkomma var informationen har hämtats. Bilder och skärmdumpar ska datummärkas för att det ska gå att hänvisa bild, information och pris till en given tidpunkt.

All text, grafik, logotyper och bilder i våra nätbutiker som nås via www.frimurarorden.se tillhör Svenska Frimurare Orden eller våra leverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Integritet, säkerhet och GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt att skydda och respektera den. SFMO skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Vi följer och tillämpar självklart dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder bara dina personuppgifter till det som är nödvändigt för vår affärsverksamhet. Åtkomstsystem krävs för tillgång till SFMO:s system som hanterar personuppgifter.

Våra anställda samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa vår interna personuppgiftspolicy.

Personuppgifter

Genomförd beställning hos våra två webbshoppar på www.frimurarorden.se innebär att du godkänner våra köp- och leveransvillkor och samtycker till att personuppgifter/företagsuppgifter registreras i våra register i enlighet med aktuell lagstiftning.

Om du anser att du vill få ut den information vi har registrerad eller begär rättelse eller borttagning ur vårt register ska du kontakta vår kundservice via e-post sit@frimurarorden.se för vidare information.

Hantering av personuppgifter (GDPR) 

Ändamål

För att kunna behandla beställning och köp. Gällande både medlemmar och icke medlemmar.

Behandling som utförs

Kategori av personuppgift

Laglig grund

Fulllgörande av köpeavtalet. Denna insamling av uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och nödgas iså fall neka köpet.

Lagringsperiod

Till dess köpet är genomfört (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader, därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Om personuppgiftsbehandling för medlemmar

SFMO regler för behandling av personuppgifter som följer Dataskyddsförordningen bestämmelser framgår på den Interna hemsidan.

Betalning

Alla varor förblir SFMO:s egendom till dess att full betalning erhållits. Om betalning ej sker lämnas ärendet vidare till Klarna per automatik.

I kassan kan du välja mellan faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalningsalternativ.

Vi använder oss av Klarna. Ta del av Klarnas allmänna villkor genom att klicka här. 

SFMO och berörda partners har rätt att göra kreditkontroll där så krävs för att kunna bevilja kredit.

Som kund förbinder du dig att betala inom utsatt tid för valt betalsätt. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Alla transaktioner sker via SSL (Secure Sockets Layer) med kryptering.

Inga kortnummer sparas och vi använder den senaste säkerhetstekniken för kortbetalning med 3D-secure, en standard framtagen av Visa och Mastercard.

Leverans

När du har lagt din order genereras en orderbekräftelse som skickas till den e-post som angetts när ordern lades. Se till att kontrollera orderbekräftelsen när den mottagits.

Finns det något som avviker från förväntan, kontakta vår kundservice via e-post sit.order@frimurarorden.se.

Spara orderbekräftelsen tills det att du mottagit leverans för att ha korrekt och aktuell information till hands vid eventuell kontakt med vår kundservice.

Vill du ändra eller avbeställa hela eller delar av en order måste detta ske inom 2 timmar efter att ordern lagts. Därefter finns det stor chans att din order inte kan stoppas. Om inget annat anges så är varorna i styckvis, om varan levereras som kit, metervara eller sats så nämns detta i produktinformationen.

Vi försöker alltid att leverera hela ordern vid ett och samma tillfälle. Skulle del av en order orsaka längre leveranstid kan det komma att skickas som delleverans.

Vi lämnar inte någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager när order läggs. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktalternativ.

Om för SFMO av någon anledning blir omöjligt att fullfölja ordern, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande, har du som kund rätt att häva köpet. Kontakta vår kundservice via sit.order@frimurarorden.se om du vill häva ditt köp.

Om betalning ej sker lämnas ärandet automatiskt vidare till Klarna.

Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten måste du kontakta oss.

Om varan har transportskadats ska du anmäla detta direkt till chauffören eller ditt ombud eller, senast 5 dagar efter kvittens, till fraktbolaget som då gör en skadeanmälan.

Tänk på att alltid ange mobiltelefonnummer när du beställer för att kunna motta avisering inför leverans. Om inget giltigt telefonnummer angetts kan extra kostnader tillkomma.

Vid hög arbetsbelastning eller nationella högtider så kan leveranstid ibland vara längre.

Vid beställning av unika produkter och beställningsvaror kan det ta längre tid, kontakta oss om du är osäker.

Ångerrätt

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerrätten gäller endast privatperson och inte företag.

Skulle du få en felaktig leverans och vill byta den felaktiga varan så får den inte användas. Så fort du börjar använda varan är retur ej längre möjlig. Du får alltså inte använda den och är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du mottog den.

Om varan skadas eller kommer bort på grund av vårdslöshet förlorar du ångerrätten.

Vi ersätter värdet på varan, men inte några frakt- eller hanteringskostnader. Förpackning ska vara i sådan kondition att varan kan säljas vidare.

Beställningsvaror (dvs föremål som tas in eller tillverkas enkom för en viss order/beställning) är bindande vid lagd order och sådana beställningar kan inte ångras.

Returer

Om du önskar göra en retur behöver du mejla till vår kundtjänstsit.order@frimurarorden.se, uppge ditt namn, ordernummer och vilka produkter du önskar returerna. Anledningen till returen ska framgå i mejlet.

Därefter får du svar av oss med ett RMA nummer som ska antecknas på emballaget samt en fraktsedel från DHL. 

Fraktsedeln behöver skrivas ut och fästas på paket som sedan kan lämnas in på valfritt DHL-ombud eller DHL terminal.

Använd originalemballaget om möjligt, annars behöver paket vara erforderligt emballerat för att varorna inte ska bli skadade under returtransporten.

Återbetalning av varans värde sker inom 30 dagar från det att vi mottagit varan igen. Detsamma gäller vid felaktiga leveranser.

Om du vill byta din vara mot annan vara behöver du uppge det i ditt mejl till vår kundservice sit.order@frimurarorden.se.

Vi löser inte ut paket som skickats på annat sätt än ovan.

Transporter

Vi använder oss av DHL för våra leveranser. Alla beställningar skickas med DHL Servicepoint eller DHL Paket.

Du får automatiskt en spårningslänk i samband med din beställning och din beställning levereras till ditt närmaste DHL ombud för uthämtning.

Medtag giltig legitimation till ombudet vid uthämtning av paketet.

Om du beställt till Finland skickas paketen automatiskt med DHL-paket och levereras till dörren, vid misslyckat leveransförsök aviseras du att hämta paket på närmaste DHL ombud eller terminal.

Reklamation

Om du har mottagit en defekt eller fellevererad vara ska du omgående kontakta vår kundservice via e-post sit.order@frimurarorden.se.

Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet har du naturligtvis rätt att reklamera varan för att få den utbytt mot en ny eller motsvarande.

Är det inget fel på varan så debiteras kund eventuellt för undersökningsavgift och eventuella fraktkostnader.

Reklamationer ska göras i enlighet med de instruktioner vi lämnar och vid en eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer (ARN). Du kan även gå vidare med ditt klagomål på EU:s gemensamma tvistlösningsida http://ec.europa.eu/odr.

Returadress:

SFMO, Gamla Uppsala Bredåker 147, 755 94 Uppsala

Kontakt

Du kan räkna med svar inom 96 timmar, dvs fyra dygn. Har du inte fått svar inom den tiden, skicka en påminnelse – det kan hända att ditt e-brev kommit bort någonstans på vägen. Vid hög arbetsbelastning inom intendenturen kan det ibland ta längre tid för oss att svara e-post.

På beställningsvaror och unika produkter kan det ta längre tid att hantera ordern. Har du frågor som rör leveranstider ska du kontakta oss innan order läggs.

Svenska Frimurare Orden

Stockholm

2022-111-02