Människor från livets alla områden möts inom Ordens verksamheter. Vi är medlemmar på lika villkor och vi länkas samman genom vårt sökande efter sanning och ljus. Det är en stor förmån att få skapa vänskapsband som varar livet ut. Foto: Mats Gärdfors.

Nya möten

Vårt liv påverkas av dem vi möter. Normalt träffar vi kanske mest vår familj, våra kolleger och våra vänner. Inom Svenska Frimurare Orden får du möjlighet att vidga din vänkrets. Här finns människor från alla livets områden i en unik blandning som lägger en grund för spännande möten och nya tänkesätt.

Genom sina medlemmar vill Orden indirekt påverka och förändra samhället till det bättre. Orden erbjuder möjligheter till såväl personlig utveckling som gemenskap bröder emellan. Allt i en anda av omtanke. Som medlem kan du genom deltagandet i verksamheten och i mötet med andra frimurare utveckla både ett vidgat perspektiv på tillvaron och en personlig mognad. 

Till detta kommer glädjen av att ingå i en Orden med medlemmar som delar gemensamma värderingar och upplevelser, samt den befriande känslan av att under sammankomsten och vid den efterföljande måltiden för en stund njuta själens ro och vila i goda vänners sällskap. Att få lov att bli inspirerad och att få fylla på sina inre energidepåer för att bättre kunna möta vardagens utmaningar och kravfyllda förväntningar. Att få vara en del av ett sådant sammanhang är en förmån i vår tid.

Många av de nya ansikten du möter i Orden kommer med tiden att bli mycket välbekanta för dig och vi är många i Orden som konstaterar att vi känt varandra under ett halvt liv. Även detta är ett av privilegierna med att få ingå i Svenska Frimurare Orden, att få känna varandra genom livets olika skeden, att få odla vänskapsband som sträcker sig bortom det flyktiga och tillfälliga.

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.