Bild: Shutterstock

Frimurerisk forskning

Frimureri är idag ett etablerat forskningsområde och ett stort privatintresse för många medlemmar.

Inom Svenska Frimurare Orden bedrivs och främjas frimurerisk forskning främst av forskningslogen Carl Friedrich Eckleff. Forskning sker också genom forskningsgrupper inom fördelningar och större frimuraresamhällen samt av enskilda medlemmar. En del av forskningen har samtidigt en akademisk förankring.

Forskningslogen Carl Friederich Eckleff har en egen webbshop där såväl medlemmar i Orden som intresserad allmänhet kan handla: http://www.eckleff.se/

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.