Orden har en värdegund. Detta är bilden av vad vi står för och hur vi tänker. Inga av de många myter som existerar kring frimureriet passar in i denna värdegrund.

En skola för livet

Att vara frimurare är att vara medlem i en skola för livet. Hos oss lever tron på att ett gott samhälle behöver goda förebilder. Till våra verksamheter kommer varje år tusentals frimurarbröder för att lära känna sig själva och finna nya vägar för att utveckla sina goda sidor.

Vår tid pressar oss allt hårdare. Osäkerheten i tillvaron, ökat fokus på materiella värden och samtidigt förluster av traditionella etiska värden är grogrunden för ett tilltagande främlingskap människor emellan. I denna situation har frimureriet idag något väsentligt att ge: att stärka och bibehålla människan och människans värde i samhället.

Svenska Frimurare Orden är i dag en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Orden vill genom sin verksamhet aktivt bidra till ett samhälle där sanning, förtroende och människokärlek präglar de mänskliga relationerna. 

På bilden till höger ser du Ordens värdegrund. Den visar tydligt vad Orden står för, var vårt ursprung finns och vad som är målsättningen för hela vår verksamhet. Trädet lämpar sig bra som tankemodell. Ett träd växer och behöver vård. Utan vård blir det vildvuxet. Det krävs arbete för att ett träd ska växa på ett bra sätt och kanske bära frukt. Historiskt sett är trädet en av de vanligaste symbolerna för trygghet, liv, tillväxt och utveckling. Frimureriet är en skola för personlig utveckling. 

Genom en sinnrik pedagogik i flera steg ges frimuraren en upplevelserik livsresa som ger näring till egen personlig utveckling. För att vi själva ska växa och utvecklas krävs arbete och engagemang. I rotsystemet sammanfattas varifrån vi hämtar vår kraft. Denna bas är ingalunda entydig och enkel att förstå, utan det krävs arbete och tolkningar för att var och en ska hitta sin egen grund och sin egen näring.

Stammen markerar det personliga arbetet med dig själv och den personliga utvecklingen mot att bli en bättre medmänniska. På grenarna kommer frukterna av vårt arbete – resultatet – i familjen, i jobbet och i övriga relationer. På grenarna finns även markerat några tillstånd som vi strävar emot, som balans och harmoni.

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.