Om hemsidan och ansvarig utgivare

Detta är Svenska Frimurarordens officiella hemsida.

Support för hemsidan:

Ordens webbmaster besvarar alla frågor som berör hemsidan och ser till att frågor vidarebefordras till rätt personer.
E-post: webmaster@frimurarorden.se

Ordens webmastergrupp

Webmastergruppen ansvarar för uppdatering och utveckling av Ordens hemsida.
E-post: webmaster@frimurarorden.se

Adressändringar

För adressändringar vänder man sig till sekreteraren i den enhet man tillhör.

Ansvarig för webbplatsen www.frimurarorden.se

John Fahlnaes, ordförande i informationsdirektoriet
Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
Tel: 08-463 37 11
E-post: o.id@frimurarorden.se

Ansvarig utgivare för tidskriften Frimuraren

Herman Håkansson, fv ordförande i informationsdirektoriet
Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
Tel: 08-463 37 11
E-post: o.id@frimurarorden.se

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.