Välkommen till videoarkivet

Här hittar du filmer som produceras inom Orden.

Varje år produceras filmer inom Svenska Frimurare Orden. Filmerna är till för Ordens medlemmar, för att ge information och kunskap om aktuella företeelser inom Orden.

Har du själv förslag till filmer som du tycker borde finnas här? Utmärkt! Hör av dig till informationsdirektoret på id@frimurarorden.se.

Filtrera kategorier

SFMO GPL allhelgona 2023

06:55

SFMO GPL Inför terminsstarten våren 2024

07:26

SFMO OSM Sommar 2022

03:42

NF SJL Jubelfond Utdelningarna 2022

04:16

SFMO OSM Ukraina Sommar 2022

02:15

NF SJL Jubelfond Stipendiater 2022 - Ellinor Bengtson

06:40

SFMO Bröder reflekterar - Patrik Edman

01:48

NF SJL Jubelfond Stipendiater 2022 - Åse-Maria Bygland Larsen

07:51

SFMO Bröder reflekterar - Jonas Barrskog

01:12

SFMO Bröder reflekterar - Tobias Lindqvist

01:16

K C Barnekov - Bjäreträffen 2022

01:19:09

GPL PM Sommar 2022

05:58

SFMO OHP Påsken 2022

05:46

GPL BD Stipendiat 2021 - Chalmers Tekniska Högskola

04:52

GPL BD Stipendiat 2021 - Sally Svensson

05:41

GPL BD Stipendiat 2021 - Giacomo Pinna

04:50

GPL BD Stipendiat 2021 - Marcus Svedberg

03:23

GPL BD Stipendiat 2021 - Elisabeth Nilsson

05:52