PERSONUPPGIFTSPOLICY

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

Hemsidan www.frimurarorden.se sparar information i så kallade cookies för två syften: dels för att följa upp vilka sidor som över huvud taget används, dels för att upprätthålla en säker förbindelse efter inloggning. Läs mer om Ordens hantering av cookies här.


Om personuppgiftsbehandling för medlemmar

Svenska Frimurare Ordens regler för behandling av personuppgifter, som följer Dataskyddsförordningen bestämmelser, framgår av information som finns på den del av hemsidan som är till för inloggade medlemmar.


Säljpolicy för webshop

Säljpolicy för Svenska Frimurare Orden återfinns under sidorna för Frimurarordens webbshop.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.