VEM ÄR DU?

Varje år ansöker hundratals män i Sverige och Finland om medlemskap i Svenska Frimurare Orden. Kanske är du själv intresserad? För oss är det viktigt att du kan känna dig hemma i vår värld av symboler och traditioner och med vår kristna värdegrund. Här kan du läsa lite mer om vad vi står för och fundera på om det passar bra ihop med vem du är.

Frimureriet förvaltar en tradition som på ett unikt sätt erbjuder medlemmarna att utvecklas som människor. Foto: Mats Gärdfors.

TID FÖR ORDENSLIV?

I vår moderna tid har Svenska Frimurare Orden ett tidlöst erbjudande – att lära känna dig själv inom en Orden genom personlig utveckling på kristen grund.

Foto: Mats Gärdfors

ATT LEVA FÖR ATT GÖRA VÄL

Genom upplysning och upplevelser förmedlas insikt och kraft till medlemmarna. För ett framgångsrikt arbete krävs dessutom alltid den enskildes starka vilja.

Orden har en kristen värdegrund. Detta är bilden av vad vi står för och hur vi tänker. Inga av de många myter som existerar kring frimureriet passar in i vår värdegrund.

EN SKOLA FÖR LIVET

Att vara frimurare är att vara medlem i en skola för livet. Hos oss lever tron på att ett gott samhälle behöver goda förebilder. Till våra verksamheter kommer varje år tusentals frimurarbröder för att lära känna sig själva och finna nya vägar för att utveckla sina goda sidor.

Människor från livets alla områden möts inom Ordens verksamheter. Vi är medlemmar på lika villkor och vi länkas samman genom vårt sökande efter sanning och ljus. Det är en stor förmån att få skapa vänskapsband som varar livet ut. Foto: Mats Gärdfors.

NYA MÖTEN

Vårt liv påverkas av dem vi möter. Normalt träffar vi kanske mest vår familj, våra kolleger och våra vänner. Inom Svenska Frimurare Orden får du möjlighet att vidga din vänkrets. Här finns människor från alla livets områden i en unik blandning som lägger en grund för spännande möten och nya tänkesätt.

”Veritas Persuadet” är Ordens valspråk – ”Sanningen övertygar”. Att söka svaren på livets stora frågor är ett av frimurarens huvudmål. Men var finns svaren? Och vilka är frågorna? Och hur börjar man söka? Det är kring dessa frågor våra sammankomster kretsar. Foto: Mats Gärdfors.

VAD GÖR VI I LOGEN?

Frimurarbröderna samlas i loger, både på dagtid och kvällstid. Men vad gör bröderna när de träffas?

När du själv känner en inre lockelse och om Ordens värdegrund stämmer med din uppfattning, så är du redo att närma dig ett eventuellt medlemskap. Dina faddrar är din väg in i Orden och vet hur man gör för att ansöka om medlemskap. Foto: Mats Gärdfors.

KAN DU BLI MEDLEM?

Frimureriet är en verksamhet för den som vill och vågar utforska sin verkliga potential som människa. Om du känner dig kallad till vad vi kan erbjuda, vill vi hälsa dig varmt välkommen att ta dina första steg mot ditt medlemskap i Orden och en fantastisk resa genom livet.

Relationen mellan faddrar och adepter är kärnan för Ordens verksamhet. Faddrarnas uppgifter fortsätter långt efter din antagning i Orden. Att du trivs, att du hittar vägen till kunskap och att du finner nya vänner är deras viktigaste uppgifter. Foto: Mats Gärdfors.

FADDRARNAS ROLL

Du som vill bli medlem behöver två faddrar. Men deras roll slutar inte med att du vinner medlemskap. Dina faddrar hjälper dig att finna din plats hos oss. De hjälper dig att förstå våra traditioner och kan svara på många av dina frågor – både innan och efter att du blivit medlem.

Orden erbjuder evenemang då frimurarens partner och familj är välkomna. Det är en glädje att kunna göra sin familj delaktig i den verksamhet som ofta har en central roll i frimurarens liv. Foto: Mats Gärdfors.

FAMILJ & NÄRSTÅENDE

Familjen kommer alltid i första rummet. Det är huvudregeln för alla våra medlemmar. Orden är en fritidsaktivitet som du ägnar dig åt när det finns tid. Samtidigt finns flera aktiviteter dit familjemedlemmar är välkomna, exempelvis våra baler, barnfester och konserter. 

    Ta kontakt med oss