VILKA ÄR VI?

Välkommen till Svenska Frimurare Orden. Att svara på frågan ”vilka är vi” är nästan lika svårt som att svara på frågan ”vem är jag”. Orden har en månghundraårig historia och förvaltar gamla traditioner. Men likväl är varje ny medlem delaktig i att forma och omforma Orden i nuet och inför framtiden.

Foto: Mats Gärdfors

VAD ÄR FRIMURERI?

Frimureriet har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling.

Foto: Mats Gärdfors

ETT ORDENS­SÄLLSKAP I TIDEN

Svenska Frimurare Orden är ett av Sveriges äldsta nu verkande ordenssällskap och erbjuder möjligheter till ett fördjupat liv, goda mänskliga relationer och att få utvecklas som människa.

En medeltida byggarbetsplats. Kanske hade frimureriet sin upprinnelse på platser som denna?

VÅRT ARV TILL FRAMTIDEN

Frimureriets ursprung sträcker sig långt bakåt i tiden. Frimurare har träffats för att lära känna sig själva och för att ge vardagen en djupare mening. En av Ordens uppgifter idag är att vårda det arv vi fått så att det kommer framtida generationer till glädje.

Drottningen stipendiater gruppbild hovet
H.M. Drottning Silvia vid stipendieutdelning i Ordens Stamhus i Stockhom.

VÄLGÖRANDE

För en frimurare, tillhörande Svenska Frimurare Orden, är det en kristen plikt att hjälpa utsatta medmänniskor. Människokärleken har alltid varit grunden för Ordens verksamhet.

Foto: Mats Gärdfors

VAD ÄR EN LOGE?

Svenska Frimurarorden är indelad i många olika loger. Men vad är egentligen en loge?

Svenska Frimurare Orden är en del av samhället. Här odlas goda dygder och män får en möjlighet att utvecklas som människor. Öppenhet och modernitet präglar vår verksamhet – nu som på 1700-talet. Foto: Mats Gärdfors.

EN ÖPPEN ORDEN

Frimurarorden har en öppen famn mot omvärlden. Ingenting utom ritualerna är hemligt.

ORGANISATION

Svenska Frimurare Orden är en självständig sammanslutning som inte är underordnad någon annan frimurarmyndighet. Ordens verksamhet finns i Sverige och Finland.

En rik kulturell verksamhet utgör en värdig inramning till Ordens kärnverksamhet. Konserter, seminarier och resor är vanliga inslag. Till många av våra kulturella aktiviteter är också medlemmarnas familjer välkomna, något som är mycket uppskattat. Foto: John Fahlnaes

KULTUR

Frimurarorden bär ett rikt ideellt, materiellt och kulturellt arv från det tidiga 1700-talet till våra dagar. Bröder inom Orden arrangerar varje år olika typer av kulturella aktiviteter, från exempelvis konserter till museivisningar, resor och intressanta föredrag. 

HÄR FINNS VI

Hitta en enhet nära dig. Svenska Frimurare Orden finns i stora delar av Sverige och Finland.

    Ta kontakt med oss