Ordens centrala kansli

Varmt välkommen att ta kontakt med vårt centrala kansli i Stockholm. Här hanterar vi frågor som gäller Orden som helhet och på central nivå. Längre ned på sidan hittar du kontaktuppgifter till våra regionala enheter i Sverige och Finland.

Expeditionstider: Måndag till torsdag klockan 09.00–12.00

Postadress och besökadress:
Svenska Frimurare Orden
Nybrokajen 7, 4 tr
111 48 Stockholm

Telefon: 08-463 37 04
E-post: ordenskansli@frimurarorden.se


Fördelnings­kanslier

Svenska Frimurare Orden är indelad i så kallade fördelningar. Här kan du se vilka orter som ligger i våra åtta fördelningar i Sverige och Finland. Varmt välkommen att ta kontakt med den ort som passar ditt ändamål bäst.

Första fördelningen

(Stockholm, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Gotland)

Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 13
svea@frimurarorden.se


Andra fördelningen

(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Södra Halland, Södra Kalmar med Öland)

Skånska Provinsiallogen
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-21 16 33
spl@frimurarorden.se


Tredje fördelningen

(Västra Götaland)

Göta Provinsialloge
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG


Fjärde fördelningen

(Jönköping, Kalmar, Östergötland)

Östgöta Provinsialloge
Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 41
opl@frimurarorden.se


Femte fördelningen

(Dalarna, Värmland, Örebro)

Värmländska Provinsiallogen
Västra Torggatan 14
652 25 KARLSTAD

054-14 40 80
vpl@frimurarorden.se

Besöksadress:
Tingvallagatan 15
KARLSTAD


Sjätte fördelningen

(Finland)

Stor Capitlet i Finland
Nylandsgatan 9 F
00120 HELSINGFORS

044-751 76 20
info@frimurarorden.fi

Besöksadress:
Nylandsgatan 9
HELSINGFORS


Sjunde fördelningen

(Västernorrland, Jämtland)

Mellersta Norrlands Provinsialloge
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

Kansli 072-212 98 84, FÖS 070-655 07 78
mnpl@frimurarorden.se

Besöksadress:
Nybrogatan 3
HÄRNÖSAND


Åttonde fördelningen

(Västerbotten, Norrbotten)

Övre Norrlands Provinsialloge
Skolgatan 49
903 27 UMEÅ

090-77 02 13
onpl@frimurarorden.se

Besöksadress:
Skolgatan 49
UMEÅ

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.