TIDNINGEN FRIMURAREN

Tidskrift för Svenska Frimurare Orden

Ordens medlemstidning kommer ut fyra gånger om året och innehåller mycket matnyttig information om Svenska Frimurare Orden, vad Orden står för och en hel del om våra många olika aktiviteter. Frimuraren har en upplaga av cirka 15.000 exemplar.


Läs Frimuraren på Issuu.com

Ordens medlemstidning kommer ut fyra gånger om året och innehåller mycket matnyttig information om Svenska Frimurare Orden, vad Orden står för och en hel del om våra många olika aktiviteter. För att göra tidningen tillgänglig för såväl bröder som intresserad allmänhet publicerar vi varje utgåva hos tidningstjänsten ”Issuu.com”.

Klicka här för att läsa Frimuraren hos Issuu.com


Prenumeration


Ansvarig utgivare och redaktion

Ansvarig utgivare: John Fahlnaes, E-post: o.id@frimurarorden.se
Redaktör: Ulf Hjelting, E-postfrimuraren@frimurarorden.se


Kontaktuppgifter

Adress till Tidskriften Frimuraren:
Tidskriften Frimuraren
Nybrokajen 6, 4 tr
111 48 Stockholm

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.