Orden erbjuder evenemang då frimurarens partner och familj är välkomna. Det är en glädje att kunna göra sin familj delaktig i den verksamhet som ofta har en central roll i frimurarens liv.  Foto: Mats Gärdfors.

Familj och närstående

Familjen kommer alltid i första rummet. Det är huvudregeln för alla våra medlemmar. Orden är en fritidsaktivitet som du ägnar dig åt när det finns tid. Samtidigt finns flera aktiviteter dit familjemedlemmar är välkomna, exempelvis våra baler, barnfester och konserter. 

Även om Orden har en lång historia, så är vi som är medlemmar moderna. Många av oss yrkesarbetar och har familj i någon form. I logearbetet vårdar vi våra traditioner och odlar våra goda mänskliga sidor. Men utanför logen är vi alla vanliga människor som lever som alla andra i samhället.

Vår syn på din medverkan i Ordens verksamhet är mycket enkel. Din prioritering av vad som är viktigast i livet ska alltid göras i följande ordning: familjen, jobbet, logen.

I ordens ögon kommer familjen alltid främst. Det är också där du kan bidra som allra mest med dina nyvunna frimureriska kunskaper. Det är där det kommer att märkas mest att du har blivit frimurare. Vi har ambitionen att arrangera aktiviteter där familjens medlemmar är välkomna att delta. Vi arrangerar också konserter på hög musikaliska nivå, ofta med klassisk inriktning, men även andra, modernare musikinriktningar förekommer. För barnen ordnar man på många håll olika typer av julfester och julgransplundringar som är uppskattade och välbesökta. På ett antal orter arrangeras även familjedagar i det fria, där man gör en utflykt tillsammans, har trevligt och lär känna varandra.

Ibland hamnar man i en svacka i livet och kanske får personliga eller ekonomiska problem. I vissa fall kan vi tillfälligt erbjuda stöd som kan vara till hjälp under den svåra tiden.

Även när du själv har gått ur tiden fortsätter vårt engagemang för din familj. Vi håller kontakten med din efterlevande partner och försöker få reda på om det finns behov av hjälp eller stöd. Dessutom bjuder vi på många håll in efterlevande till särskilda träffar, allt för att tacka dem för att vi har fått lov att ha dig med i vår verksamhet under åren som gått. 

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.