Foto: Mats Gärdfors

Att leva för att göra väl

Genom upplysning och upplevelser förmedlas insikt och kraft till medlemmarna. För ett framgångsrikt arbete krävs
dessutom alltid den enskildes starka vilja.

Huvudsyftet med Ordens verksamhet är ett ökat innehåll i varje medlems liv. Orden erbjuder möjligheter till ökad insikt om hur, men det kräver ditt engagemang och att du har både tid och lust att utforska dig själv, såväl nu som i framtiden.

Under 1700-talet började filosofer och författare allt oftare att beskriva människan som en förnuftig varelse. Hon kunde tänka och skapa kreativt. Hon hade ett samvete som kunde vägleda henne i moraliska frågor. Människans känslor, förmågan att visa empati, människans mod att våga se sig själv och förändras sågs som egenskaper som alla borde eftersträva och utveckla. 

Samtidigt utvecklades tankarna kring andlighet och relationen till Gud. En del människor kände en längtan efter en mer personlig gudsrelation och krävde att själva få tolka bibelordet. Man ville inte längre enbart lyssna till präster som talade om Gud, man ville själv möta Gud. 

Uttrycket att”öva dygden och kuva lasten” – som härstammar från 1700-talet – betyder att Orden vill hjälpa människan att vara mer förnuftig, mer empatisk och samtidigt mer eftertänksam och reflekterande. Målet med Ordens verksamhet är att du som frimurare ska bli mästare över dina egna handlingar och ditt eget liv.   

Frimuraren Jonas Barrskog reflekterar över sitt frimureri.

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.