Foto: Mats Gärdfors

Visningar av Bååtska palatset i Stockholm

Privat och förbokad visning av Bååtska palatset på Blasieholmen Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm

Privatpalats som har fått sitt namn efter riksskattmästare Seved Bååt (1615 – 69) som lät bygga huset med början år 1662. Hela den ursprungliga delen med två flyglar mot Blasieholmsgatan finns kvar. Svenska Frimurareorden köpte palatset 1874 och efter ändamålsenlig ombyggnad och tillbyggnad invigdes det som Ordens Stamhus i januari 1877 av konung Oscar II.

Visningen tar ungefär 90 minuter (kan avkortas efter behov) med 7 – 8 stopp där vi går igenom palatsets historia, lite om ägarlängder och hur palatset har använts i olika perioder. Unika interiörer som allmänheten inte har fritt tillträde till förevisas och besökarna får även en sammanfattande introduktion om frimureriets historia och verksamhet i Sverige.

Kostnad för visning är 100 kronor per person, minimum 1000 kronor, som kan faktureras eller erläggas kontant till ciceronen. Medlemmar i Svenska Frimurare Orden har gratis tillträde. Visning sker vardagar tidigast från 09.00, fredagar brukar vara mest tillgänglig, men alla dagar kan komma i fråga. Visningen skall som regel vara avslutad senast klockan 16.30. Kvällstid är palatset stängt för besökare, visning kan dock ske vissa helger om ingen annan verksamhet hindrar.

OBSERVERA
Visningen går genom tre våningsplan, personhiss som rymmer rullstol eller rollator saknas. Antalet deltagare per grupp skall helst inte överstiga 15 personer och fotografering är inte tillåten. Enligt våra säkerhetsföreskrifter skall en lista på deltagarna tillhandahållas ett par dagar före visning och den som bokar visningen ansvarar för dess riktighet.

I anslutning till palatset finns en separat lunchrestaurang som serverar buffét vardagar för en rimlig kostnad om man vill börja eller sluta besöket på Blasieholmen med gemensam måltid. Man kan boka i förväg om ett större sällskap vill sitta tillsammans.

För bokning kontakta: Blasieholmen Konferens & Restaurang, Blasieholmsgatan 4 C Tel: 08-679 71 30 (svarar endast kontorstid 9 – 16) alternativt: info@blasieholmenrestaurang.se

För ytterligare information och/eller bokning, skicka e-post till visningar.stamhuset@frimurarorden.se eller sms till 070-556 32 50.

Förhandsinfo-visning-Bååtska-palatset