När du själv känner en inre lockelse och om Ordens värdegrund stämmer med din uppfattning, så är du redo att närma dig ett eventuellt medlemskap. Dina faddrar är din väg in i Orden och vet hur man gör för att ansöka om medlemskap.  Foto: Mats Gärdfors.

Kan du bli medlem?

Frimureriet är en verksamhet för den som vill och vågar utforska sin verkliga potential som människa. Om du känner dig kallad till vad vi kan erbjuda, vill vi hälsa dig varmt välkommen att ta dina första steg mot ditt medlemskap i Orden och en fantastisk resa genom livet.

Vi försöker att förmedla det viktigaste om Svenska Frimurare Orden och om vad det innebär att vara frimurare. Kanske känner du att du skulle vilja bli medlem i Orden? Ditt första steg in i Orden måste alltid vara att du själv känner en inre lockelse, en längtan att få lära känna något helt nytt. För oss är det absolut viktigaste inträdeskriteriet att du själv vill och att din familj är överens med dig om ditt engagemang.

När du har prövat dig själv mot vad Orden representerar och om du känner att detta kommer att passa in i ditt liv, då är nästa steg att ta kontakt med dem som du vill ha som faddrar. Känner du ingen som är frimurare så är du ändå välkommen att kontakta oss, så kan vi sätta dig i kontakt med två bröder som kan lära känna dig och så småningom bli dina faddrar. Dina faddrar hjälper dig att fylla i inträdesblanketter och ser till att alla övriga kriterier för ditt inträde är uppfyllda.

Orden vilar på kristen grund. Det krävs för inträde i Svenska Frimurare Orden en kristen tro. Därmed menas dock inte att du behöver tro på ett speciellt sätt eller följa en viss trosinriktning. Orden har rum såväl för den som söker och tvivlar som för den trosvisse och för den som har hunnit både kort och långt på andlighetens väg.

Du som söker måste vara minst 21 år och ha gott anseende bland dina medmänniskor.

Ett medlemskap i orden är alltid knutet till en loge. Varje år betalar du en medlemsavgift som varierar mellan 2000 och 4000 kronor, beroende på var i landet du är aktiv. Till detta kommer så kallade receptionsavgifter på cirka 1000 kronor, som du betalar varje gång du avancerar en grad. Du kan även vara medlem i en brödraförening och betalar då dess avgift. Vi betalar också alltid själva för de måltider vi intar tillsammans vilkas pris varierar beroende på hur påkostad måltiden är. 

Uppfyller du villkoren ovan och – framför allt – när du själv vill, då är du mycket varmt välkommen att ta dina första steg mot vår gemenskap. Det kan bli ett av ditt livs viktigaste steg och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att göra din upplevelse av frimureriet så utvecklande, trevlig och inspirerande som möjligt. Vi önskar dig varmt välkommen!

Frimuraren Patrik Edman svarar på frågor om sitt frimureri.

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.