Drottningen stipendiater gruppbild hovet
Drygt 45 miljoner kronor om året delas ut till olika ändamål av Svenska Frimurare Orden och närstående stiftelser med ursprung i frimureriet. Även internt bedrivs en aktiv hjälpverksamhet. Att få bidra till andras livskvalitet är ett privilegium för varje frimurare. Fotograf Fru Bergkvist

Välgörande

Inom det svenska frimureriet främjar vi medicinsk forskning, sociala åtgärder och kulturella satsningar.

För en frimurare, tillhörande Svenska Frimurare Orden, är det en kristen plikt att hjälpa utsatta medmänniskor. Människokärleken har alltid varit grunden för Ordens verksamhet. Men den hjälp som Orden kunnat erbjuda har ändrat karaktär under seklernas lopp. Forna tiders mer direkta stöd i form av så kallade frimurarbarnhus (barnhem) har i stor utsträckning utvecklats mot stöd och bidrag till organisationer och verksamheter.

Det välgörande arbetet som Orden genomför kallas även barmhärtighetsarbete eller caritas. Inom Svenska Frimurare Orden bedrivs i två huvudinriktnngar, intent och externt. Extern caritas omfattar stöd till forskning, enskilda och samhälle. Frimurarordens utåtriktade caritasinsatser möjliggörs genom bidrag från två källor : dels medel som samlas in vid logesammankomster, dels avkastning från benefika stiftelser och fonder.

Sammantaget delar orden och närstående stiftelser varje år ut mer än 45 miljoner kronor. Det sker i form av anslag till forskare som arbetar med barns sjukdomar och för att utveckla vård och omsorg.

Stödet till barn och ungdomar omfattar såväl individuella bidrag som stöd till institutioner och organisationer inom barnsjukvården. Stödet till de äldre omfattar främst anslag till forskning inom åldrandets sjukdomar. Andra anslagsmottagare är unga sångare, musiker, författare och konsthantverkare. Orden kan också ge stöd till enskilda behövande där samhällets skyddsnät inte räcker till.

Intern caritas omfattar hjälpverksamhet till behövande bröder med familjer.

Varje lokal frimurarenhet utdelar även hjälp ur fonder m m till behövande inom sitt område och bedriver bl a en omfattande medlemsomsorg och hjälpverksamhet genom sin sk Caritasgrupp.

Stiftelser för välgörande eller kulturella ändamål som instiftats av frimurarbröder är i juridisk mening helt självständiga med egen förvaltning och styrelse. Det finns vanligen en formell anknytning till frimurarorden i någon form.

I de flesta fall finns inga ansökningsrutiner utan logerna respektive stiftelseförvaltarna finner bidragsmottagare genom aktivt uppsökande verksamhet.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.