Välkommen till videoarkivet

Här hittar du filmer som produceras inom Orden.

Varje år produceras filmer inom Svenska Frimurare Orden. Filmerna är till för Ordens medlemmar, för att ge information och kunskap om aktuella företeelser inom Orden.

Har du själv förslag till filmer som du tycker borde finnas här? Utmärkt! Hör av dig till informationsdirektoret på id@frimurarorden.se.

Filtrera kategorier

GPL BD Stipendiat 2021 - Karin Säljö

04:49

GPL BD Stipendiat 2021 - Birgitta Gatenholm

03:42

Vårt arv till framtiden - Carl XIIIs Porträtt

01:11

SFMO OSM HD 2022

04:35

GPL PM Mars 2022

07:03

GPL Provinsialmästarens hälsning Februari 2022

08:36

SFMO OSMs tal angående att Ordens verksamhet öppnar upp

03:04

OSM Sommartal 2021

07:14

SFMO OSM HD 2021 Hälsning till bröderna

13:48

2. SFMO - Hur man prenumererar på en arbetsordning

02:42

3. SFMO - Hur man anmäler sig till en sammankomst

03:56

1. SFMO - Hur man loggar in på hemsidan

02:18

SFMO ÖPL 200år

07:42

SFMO GPL sommar 2023

06:28