Vad är Svenska Frimurare Orden?

Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia. I över 275 år har Frimurarorden varit en vital del av det svenska samhället.

Läs mer ›››

Barmhärtighetsverksamhet

Svenska Frimurare Orden delar varje år ut över 40 miljoner kronor till olika ändamål inom forskning, kultur och välgörenhet.

Läs mer ›››

Frimurarorden i media

Varje år publiceras många nyheter i media som berör Svenska Frimurare Orden. Här kan du ta del av ett urval av dessa nyheter.

Läs mer ›››

Ämbetsmannamatrikel 2016

Från Ordens kansli, 2016-06-02:

Ämbetsmannamatrikel 2016 kommer att finnas tillgänglig
från och med 2016-06-14.

• Pris 75 kronor vid avhämtning på Ordens kansli i Stockholm.
• Pris 115 kronor vid hemsändning.

Beställning för hemsändning sker genom insättning av 115 kronor, på Svenska Frimurare Ordens plusgiro 34 40-5. Glöm inte att ange namn och adress, vänligen texta tydligt.

1/1

H.M. Konung Carl XVI Gustaf 70 år

Svenska Frimurare Ordens Stormästare överlämnade gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskap i samband med uppvaktningen inför H. M Konungens födelsedag.

Som en hyllning till H.M. Konungen på hans 70-årsdag har Svenska Frimurare Ordens Stormästare, Anders Strömberg, tillsammans med ordföranden för Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Carl-Gustaf Piehl, och ordföranden för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Peter Möller, vid en uppvaktning på Slottet överlämnat en gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Denna stiftelse bildades inför Kungens 60-årsdag och har under 10 år fått möjlighet att lyfta fram och stödja unga ledare som goda förebilder för den generation som skall utveckla framtidens Sverige. Behovet av goda förebilder och gott ledarskap är minst lika stort idag som för 10 år sedan och Kungen har därför inför sin 70-årsdag önskat sig en förlängning av Stiftelsens verksamhet under åtminstone 5 år till.

1/1

Anslag till medicinsk forskning utdelade i Göteborg

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg under måndagen den 1 februari fick elva forskare mottaga anslag om totalt 2 450 000 kronor

Professorerna Sven Enerbäck, Mattias Lorentzon, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Henrik Zetterberg och docenterna Katarina Wilhelmson, Madeleine Zetterberg samt med dr Christine Laine erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. 

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,65 miljoner kronor.

1/1