Orden i TV4 Kalla fakta

Måndagen den 30 januari sänder TV4 Kalla fakta där Svenska Frimurare Orden medverkar och granskas avseende vänskap/gemenskap och gränsdragningar ute i samhället och arbetslivet.

Frilansjournalisten Josephine Freje och TV4 programledningen säger sig inledningsvis ha fokuserat på brödraskap kopplat till svenska ordenssamfund, som under arbetets gång mer och mer inriktat sig mot en belysning av hur Svenska Frimurare Ordens medlemmar förhåller sig till vänskap/gemenskap och gränsdragningar ute i samhället och arbetslivet. En frågeställning, som man menar, har större allmänt intresse.

I programmet kommer ordensmedlemmar och avhoppade medlemmar deltaga.