Insamling till Ukraina

För ett år sedan inträffade det som vi trodde var otänkbart, ett invasionskrig från Ryssland mot en suverän stat Ukraina. Ett krig i Europa!
Ett krig skapar enorma skador och ett oändligt mänskligt lidande, särskilt för kvinnor och barn.
Vi förstod genast att här måste vi hjälpa till.
Varje gång vi samlas i våra enheter görs insamlingar till caritas – humanitär hjälp.
Vi dubblade våra insamlingar och det har gett ett fantastiskt resultat. Utöver dessa insamlingar har vi kunnat lämna stora belopp från orden närstående stiftelser.
Totalt har det under 2022 blivit över 3 miljoner kronor!
Största delen av detta belopp har förmedlats till Ukrainas lidande befolkning genom Act Svenska kyrkan och Läkare Utan Gränser med drygt 1 miljon kronor vardera.
För en frimurare är det en kristen plikt att hjälpa utsatta människor och därför fortsätter insamlingarna som en naturlig och viktig del i vår verksamhet.