Foto: Mats Gärdfors

VARFÖR RITUALER OCH SYMBOLER?

Frimureriets innehåll är som en mosaik, där bit fogas till bit genom de olika graderna, deras ritualer och symboler.

Till en början kan den nyblivne frimurarebrodern undra: ”Vad betyder allt det här? Vad har jag egentligen hamnat i?” Men snart börjar han skönja ett mönster och ana ett sammanhang, som blir allt mer spännande att följa, därför att det inte är en storhet i sig utan klart relaterat till vårt eget liv som människor, till vår historia och till Bibelns budskap.
 
De frimureriska ritualerna bär tydliga spår, både vad gäller språk, uttrycksformer och innehåll, av den tid när de först kom till. Det finns ett märkbart nedslag av upplysningstidens betoning av försyn och förnuft, dygd och odödlighet. Man kan finna spår av både judisk och kristen mystik, som till exempel talmystiken, men även av sådant, som har allmänkulturell bakgrund. Men allt detta innebär ett rikt kulturarv, som Orden inte velat göra sig av med och som den alltid kunnat hantera och integrera.
 
Att vandra genom frimureriets olika grader är, precis som livet självt, en spännande resa, där olika upplevelser och erfarenheter fogas till varandra, men där svaren inte alltid är snabba och lättillgängliga. Ritualer och symboler kan säga olika ting till olika människor, beroende på mottagarens erfarenhet och referensramar. Frimureriet vill emellertid inte bara bekräfta utan också påverka och förändra, så att frimuraren förhoppningsvis vinner både ett vidgat perspektiv på tillvaron och en personlig mognad. Därtill kommer tryggheten i att alltid igenkänna den egna gradens ritualförlopp, upplevelsen av skönheten i logerummets utsmyckning och den befriande känslan av att under logesammankomsten och vid den efterföljande måltiden för en stund njuta själens ro och vila i goda vänners sällskap.
 
Att en frimurare får avge tysthetslöfte vid erhållandet av de olika graderna beror inte på att det skulle finnas något speciellt ”hemligt” innehåll. Det är något som Orden tillämpar från ett klart pedagogiskt perspektiv. Man kan ana men aldrig riktigt veta vad som komma skall. Varje ny grad ger en överraskande upplevelse, särskilt när man upptäcker hur varje detalj är infogad i ett stort mönster och sammanhang, som imponerar och fascinerar.
 
Orden är unik på det sättet att den har ett eget enhetligt system, där grad fogas till grad, från den första till den tionde, och där det mest utmärkande är att Orden bekänner sig ”vila på kristen grund”.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.