Vad är höggrader?

I det svenska systemet för frimureri talar man om så kallade höggrader. Men vad är höggrader och var kommer traditionen ifrån?

Det första frimureriet utgjordes av de tre första graderna, vilka fortfarande är basen för allt frimureri. Redan på 1740-talet började man i Europa arbeta i olika så kallade skotska grader och riddargrader. Dessa blev snabbt mycket populära och det uppstod ett virrvarr av högre riddarliknande ordnar med grader. De flesta blev dock ganska kortlivade medan några blev kvar och utvecklades vidare.
 
De högre graderna spred sig till andra länder, bl.a. till Sverige under 1750-talet. Först under senare hälften av 1700-talet och i den del fall in på 1800-talet fick höggradssystemen en mera fast form.
 
Gemensamt för alla höggrader gäller att man måste ha nått mästaregraden i det egentliga frimureriet (tredje graden), innan man får gå vidare. I Sverige är höggraderna och de tre första graderna integrerade i ett sammanhållet system: Det svenska systemet.

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.