Foto: Mats Gärdfors

SYFTET MED ORDENS VERKSAMHET

Svenska Frimurare Orden är ett av Sveriges äldsta nu verkande ordenssällskap och erbjuder möjligheter till ett fördjupat liv, goda mänskliga relationer och att få utvecklas som människa.

Vårt syfte

Svenska Frimurare Ordens syfte är att erbjuda män ett medlemskap och en gemenskap för personlig utveckling i en Orden som vilar på kristen grund. Orden vill genom sin verksamhet aktivt bidra till ett samhälle där sanning, förtroende och människokärlek präglar relationerna människor emellan. Här möts män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Om Orden

Svenska Frimurare Orden verkar i Sverige och Finland och har mer än 15 500 medlemmar. Frimureriet introducerades i Sverige under 1700-talets första hälft och har verkat sedan dess. Upplysningstidens idéer om jämlikhet och individens frihet har präglat Ordens filosofi och verksamhet. Det Svenska Systemet formades år 1800 av hertig Carl, sedermera kung Carl XIII. Systemet har ett sammanhållet innehåll och praktiseras i samtliga nordiska länder. 

H.M. Konung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens Höge Beskyddare

Internationella relationer 

Det finns olika typer av frimureri över hela världen. Storlogerna i olika länder är självständiga och någon internationell överhöghet finns inte.

Svenska Frimurare Orden är en del av det internationella frimureriet och har genom överenskommelser besöksutbyte med ett antal utländska frimurarorganisationer. De grundläggande principerna är desamma, men formerna kan skilja sig åt.

Svenska Frimurare Orden