Organisation

Här kan du läsa mer om vår organisation och hur du kommer i kontakt med våra olika enheter.

Svenska Frimurarorden är en organisation med många olika enheter och funktioner. Utöver logerna finns muséer, vår tidning, våra direktorier och våra barmhärtighetsverksamheter. På de här sidorna kan du läsa mer om var och en av dessa och hur du kommer i kontakt med oss. Se mera i vänsterspalten längst ner.

Om du söker kontakt med en viss loge så står deras kontaktuppgifter under respektive loges uppgifter, som du hittar under länken "loger" i huvudmenyn ovan.