Organisation

Här kan du läsa mer om vår organisation och hur du kommer i kontakt med våra olika enheter.

Svenska Frimurarorden är en organisation med många olika enheter och funktioner uppdelade efter 8 geografiska fördelningar. Utöver logerna finns muséer, vår tidning, våra direktorier och våra barmhärtighetsverksamheter. Mera information kan hittas via menyn till vänster. Du är välkommen att kontakta Ordens kansli centralt, eller något av fördelningskanslierna för mera information.

För inloggande medlemmar finns ytterligare information om logerna i den utökade vänstermenyn.