Om hemsidan och ansvarig utgivare

 

 

Detta är Svenska Frimurarordens officiella hemsida.

Support för hemsidan:
Ordens webbmästare: Patrik Andersson: support@frimurarorden.se

Webbmästaren besvarar samtliga frågor som berör hemsidan och ser till att frågor vidarebefordras till rätt personer.

För adressändringar vänder man sig till sekreteraren i den enhet man tillhör.

Ordens webbkommitté
Webbkommittén ansvarar för förvaltning och utveckling av Ordens hemsida samt ansvarar för Ordens närvaro i digitala medier.

Ordförande, Patrik Andersson
Tel: 070-3149630
E-post: isupport@frimurarorden.se

Ansvarig utgivare:
Ordens överarkitekt, Herman Håkansson
Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
Tel: 070-627 55 98
E-post: o.id@frimurarorden.se

Idé, design och projektledning:
Åttonde Huset AB, www.attondehuset.se

Fotografier på hemsidans förstasida:
Per-Anders Hurtigh (porträtt)
Pierre Dunbar (interiörer och gruppbild)