Svenska Frimurare Ordens värdegrund

Bröder och allmänhet är varmt välkomna att ta del av Ordens värdegrundsarbete.

Sedan år 2013 bedriver Svenska Frimurare Orden ett aktivt värdegrundsarbete. Vi har valt ett träd som grundsymbol för att på enklast tänkbara sätt visa vad Orden står för i vår tid. 

Vi publicerar också löpande artiklar om värdegrunden i vår medlemstidning Frimuraren och några av dessa kan du läsa här nedan eller genom att klicka på länkarna här till vänster under sidomenyn "Värdegrund".

Här kan du ladda hem en PDF-fil med Svenska Frimurare Ordens värdegrundsträd ›››

Här kan medlemmar i Orden ladda ned en bild av trädet för utbildningssyfte ›››

Frimurarträdet - ett stöd för att förstå frimureriet


Det kan vara svårt att enkelt förklara vad frimureriet är och vad ett medlemskap kan ge. Att gå med i Frimurarorden är ett viktigt beslut och vi måste göra allt vi kan för att skapa rätt förväntningar. 

En värdegrund gör det, förhoppningsvis, enklare att berätta om vad frimureriet kan ge och hur det i stora drag sker. En arbetsgrupp inom Informationsdirektoriet har tagit fram en förenklad och förtydligad kommunikation om Frimurarorden. Resultatet av detta arbete redovisas i korthet här.

Ur mångfalden och omfattningen av allt material som finns inom Frimurarorden har vi valt ut ett antal begrepp och innehållsrika ord, som vi tycker är representativa för vad som sker inom Orden. Ju tidigare vi förmår berätta vad som väntar en blivande frimurarbroder, desto större chans har vi att han kommer att stanna kvar länge och få uppleva en inre resa under många år.

Varför ett frimurarträd?

Kombinationen av ord, bilder och symboler skapar ofta en bättre möjlighet att förstå. Trädet lämpar sig bra som tankemodell. Ett träd växer och behöver vård. Utan vård blir det vildvuxet. Det krävs arbete för att ett träd skall växa på ett bra sätt och kanske bära frukt.

Historiskt sett torde trädet vara en av de vanligaste symbolerna för trygghet, liv, tillväxt och utveckling. Frimureriet är en plantskola för bland annat personlig utveckling. Genom en snillrik pedagogik i 10 steg ges den blivande frimuraren en upplevelserik livsresa som ger näring till en egen personlig utveckling. För att vi själva skall växa och utvecklas krävs arbete och engagemang.

Hur kan frimurarträdet då användas? Grunden, utgångspunkterna och varifrån värderingarna kommer sammanfattas i ett rotsystem, en stam och en trädkrona.

Rotsystemet

Här sammanfattas varifrån vi hämtar vår bas. Basen är ingalunda entydig och enkel att förstå utan det krävs arbete och tolkningar för att var och en skall hitta sin egen grund och sin egen näring.

Stammen

En stam markerar det personliga arbetet med sig själv och den personliga utvecklingen mot en bättre människa.

Trädkronan

På grenarna, slutligen, kommer frukterna av vårt arbete, resultat; i jobbet, i familjen och i övriga relationer. På grenarna finns även markerat några tillstånd som vi strävar emot, som balans och harmoni. Ovanstående är ett sätt att se på frimurarträdet, det finns många fler. Vi hoppas att andra frimurarbröder kommer att bli inspirerade att berätta om sin användning. Du är hjärtligt välkommen med dina synpunkter och reaktioner på hur vi kan använda trädet till redaktionen för Frimuraren.