Frimurerisk forskning

Frimureri är idag ett etablerat forskningsområdet och ett stort privatintresse för många medlemmar.

Inom Svenska Frimurare Orden bedrivs och främjas frimurerisk forskning främst av forskningslogen Carl Friedrich Eckleff. Forskning sker också genom forskningsgrupper inom fördelningar och större frimuraresamhällen samt av enskilda medlemmar. En del av forskningen har samtidigt en akademisk förankring.