Råd för användning av sociala media

För att undvika onödiga misstolkningar, eller rentav uppenbara felsteg, när bröder arbetar med sociala medier så har webbkommittén arbetat fram råd att ta hjälp av vid osäkerhet

Vi uppmuntrar de Bröder som vill vara aktiva på sociala medier att vara så och därmed sprida information om Orden och vår verksamhet.

Den som är aktiv på sociala medier måste dock vara medveten om att information på sociala medier sprids oerhört fort och inte stannar endast hos vänner eller inom ett medium.

Det som publiceras på ett digitalt medium finns också alltid kvar och kan dyka upp i andra sammanhang, långt senare.

Dessa riktlinjer gäller för den enskilde Brodern i de sammanhang som rör Ordens verksamhet. Men, det måste också finnas en medvetenhet om att ifall ett olämpligt innehåll publiceras privat eller i en annan roll, så finns det stor risk att det förknippas med Orden.

En Broder som deltar i en konversation i sociala medier bör sträva efter

• att vara öppen och tydlig (dock ej med rituellt material och arbete)
• att bidra med kunskap
• att vara ärlig och ansvarstagande
• att vara artig och visa gott omdöme
• att visa respekt för andra
• att respektera upphovsrätten

Den ämbetsman som deltar i en konversation i sociala medier bör vara medveten om han är ett föredöme för andra, och att hans uttanden kan tas som intäkt för enhetens eller Ordens åsikt.

En ämbetsman bör därmed i vissa fall avstå att agera utifrån privata preferenser.

En Broders uppträdande är den enskilt viktigaste delen för hur Orden uppfattas av omvärlden.

Vi förutsätter att varje enskild Broder delar Ordens värdegrund, och agerar utifrån denna.

Grundregeln är därför alltid:

Använd ett gott omdöme och tänk alltid efter före du publicerar något. Det du publicerar ska vara förenligt med lag och Ordens regler och värderingar. Ställ gärna dig själv frågan om du kan förklara för dina anhöriga eller dina Bröder varför du publicerade en bild eller en text.

Tänk på sekretessen och på dina löften!