Vad är en loge?

Svenska Frimurarorden är indelad i många olika loger. Men vad är egentligen en loge?

Ordet loge (engelska: Lodge, franska: Loge, tyska: Loge) används internationellt oftast endast beträffande enheter som arbetar i de tre första graderna - det vi i det svenska systemet kallar johannesgraderna.
 
Logerna är sammanförda i nationella storloger, Grand Lodges. I många länder finns även en provinsindelning. Logerna arbetar efter ett och samma grundkoncept. Mycket stora variationer i enskilda detaljer förekommer dock, både internationellt och nationellt.
Svenska Frimurare Orden ställer krav på att den som söker inträde har kristen tro. I övriga storloger i världen förutsätts att medlemmarna tror på ett högsta väsen.


Det svenska frimureriet är indelat i tre olika skeden, Johannesloger, Andreasloger och kapitelloger. Varje skede omfattar vissa bestämda grader, enligt följande:

• Johannesloger: grad I-III
• Andreasloger
: grad IV/V-VI
• Kapitelloge
: grad VII-X