Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande, i första hand äldre människor och att främja vetenskaplig forskning, främst till förmån för åldringsvården. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag lämnas till annan humanitär eller kulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning på de äldre. Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Professor och Fru J G Edgrens Minne.

H.M. Drottningen har fr. o. m. 2018 övertagit uppdraget som Frimurarestiftelsens Höga Beskyddare.

Postadress: Box 170, 10123 Stockholm

Besöksadress: Nybrokajen 7, 4 tr, Stockholm


Telefon: 08-463 3703, måndag - torsdag 08.30-15.00

Fax: 08-463 37 19

E-post: frims@frimurarorden.seBesök enligt överenskommelse
Bankgiro: 700-0557

Org.nr 802009-8839