Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Stiftelsens ändamål är, enligt stadgarna: att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd kan även lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål, dels, om särskilda skäl föreligger, för fortsatt stöd under begränsat antal år till personer, som varit föremål för stiftelsens omsorg.

Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm - Samfond för diverse donationer, Stiftelsen Frans & Jenny Svanströms Minnesfond samt Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond.Postadress: Box 170, 101 23 Stockholm

Besöksadress: Nybrokajen 7, 4 tr, StockholmTelefon: 08-463 3703, måndag - torsdag 8.30-15.00

Fax: 08-463 37 19

E-post: sfbs@frimurarorden.seBesök enligt överenskommelseBankgiro: 5778-0272

Org.nr 802006-1597

Historik och verksamhet


Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm.

Verksamheten växte och utvecklades och fram till 1940 hade över 12 000 barn fått omvårdnad och utbildning.

Samhällets växande resurser gjorde att barnhusverksamheten kunde avvecklas och den 20 december 1940 grundades istället stiftelsen. I dag omfattar verksamheten en aktiv kapitalförvaltning i värdepapper och fastigheter som tillsammans med donationer och bidrag möjliggör stiftelsens betydelsefulla stöd till forskning kring barn- och ungdomssjukdomar samt till organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar.

Stiftelsens filosofi är att bidragen ska utgöra ett långsiktigt stöd och därmed skapa en trygghet för mottagarna i deras forskning och verksamhet.

Sedan 1989 har Stiftelsen delat ut drygt 114 miljoner kronor till pediatrisk forskning. Stiftelsen är därmed en av de allra största enskilda bidragsgivarna till pediatrisk forskning i Stockholm. Större bidrag har även lämnats till:

ECPAT Sverige,
Barnens Rätt i Samhället (BRIS),
Föräldraföreningen mot Narkotika,
Ungas egenmakt inom Stockholms Stadsmission,
samt ett flertal andra organisationer.

Stiftelsen driver Kedjeboskolan söder om Fagersta till stöd för elever med särskilda behov och har ett långsiktigt engagemang i Hamregårdens pojk- och flickby utanför Orsa i Dalarna.