Salomon à Trois Serrures
3013
Salomon à Trois Serrures
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 41, 031-780 31 46
sa3s@frimurarorden.se

Salomon à Trois Serrures

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Instruktioner hösten 2018

Att gå på instruktion är ett sätt att fördjupa sina kunskaper inom aktuell grad. Ta därför chansen och besök logen vid nedanstående tillfällen.

Föredrag, fördjupning och möjlighet till frågor och samtal om graden.

16/10 Grad III    Broder Jonas Lidén, VI LoK
23/10 Grad I      Broder Bo Maniette, X GPL
25/10 grad II      Broder Erland Linjer, X GPL

Välkomna!

Jerker Schmidt
Förste talman