Lejonet och Kronan
3022
Lejonet och Kronan
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 50
lok@frimurarorden.se

Lejonet och Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Adventsloge 11 december

Sankt Andreaslogen Lejonet & Kronan inbjuder till sin traditionella Adventsloge inför den stundande julen. Denna afton har vi ingen reception, utan vi  avslutar arbetsåret genom att under kvällen ge frimureriska kunskaper blandad med festligheter.

Adventslogen är en stilfull loge med musikinslag i urval av våra musikföreståndare. Logens talman Jonas Blomster håller en betraktelse kring Jesu födelse i Betlehem och belyser de frimureriska kopplingarna. Förvänta dig det oförväntade! Därtill kommer vår TT Mats Nordlund att hålla ett aktuellt talmanstal. 

Jullogen, som är en avslappnad och gemytlig tillställning, är kanske den bästa möjligheten till detta. Tag möjligheten att få träffa och prata med dina medbröder i en lite mera otvungen inramning. Logen är kortare än en vanlig loge varför vi kommer lite tidigare än vanligt till bords vid brödramåltiden. Om du har chansen att kunna delta så kommer just din närvaro att vara mycket uppskattad och starkt bidra till logens samhörighet och brödernas trevnad.