Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lärlinge- och Medbröders afton 24 maj

En helt egen afton för de nya länkarna i vår brödrakedja vill vi erbjuda. Denna kväll är bara för bröder av grad I och grad II.

Som ny medlem i vår Orden kanske stegen är stapplande. Vad är Svenska Frimurare Orden? Vad handlar det egentligen om? Hur kan jag ta till mig allt som ges mig? Vad är själva grejen med grejen? Frågorna staplas på hög.

Dessa frågor och många fler vill vi hjälpa dig att få svar på. Vi erbjuder tre föredragshållare som samtliga inbjuder till dialog. Efter själva programmet bjuder Orden på en måltid med tillhörande bordsvatten eller lättöl.

Program
• Inledning                    Göran Sjödell, Provinsialmästare 
• SFMO – Vår Orden   Anders Wennergren, IX GPL 
• Vårt Ordenshus          Christian Thorén, X GPL
• Vår värdegrund          Göte Gabrielsson, X SPL

Datum:  24 maj
Plats:     Pelarsalen, Ordenshuset i Göteborg
Tid:       18:30-20:30 och därefter måltid

Anmälan om deltagande sker till vår husfru Nancy på telefon 070-813 13 89 eller till intendent.gpl@frimurarorden.se. Sista dag för anmälan är den 22 maj. Kom med vårdad civil klädsel.

Varmt och broderligen välkommen!

Anders Wennergren
Visionsgruppen

Reviderad: 2018-04-12