Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Gradbundna samtal under 1:a halvåret

De populära och så givande gradbundna samtalen fortsätter även detta år och glädjande nog kan jag meddela att alla vårens sammankomster redan är bokade. Notera alltså aktuella datum i din kalender.

Som vanligt är bröder med aktuell grad särskilt välkomna, men även bröder med högre grad är välkomna att delta.

Följande samtalsaftnar inför våren är inbokade: 

• Grad I den 17 januari med Rickard Hedmark/Anders Olsson
• Grad II den 14 februari med Håkan Djurberg
• Grad III den 14 mars med Rickard Hedmark/Anders Olsson
• Grad IV-V den 11 april med Nils Carlsson
• Grad VI den 9 maj med Henrik Westberg/LoK

Broderligen välkommen!

Bo Lextorp
 

Reviderad: 2018-01-10