Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Det händer i 3:e fördelningen

Välkommen till ett nytt arbetsår! Självklart har vi ett gediget program för våren och det mesta kan man läsa sig till i arbetsordningen, som finna att ladda ned och även skickas till dig som är frimurare. Här följer vissa speciella händelser att notera.

Gradbundna samtal

Vi fortsätter under året med gradbundna samtal. De är mycket uppskattade och ger tillfälle till fördjupning och förståelse i aktuell grads innebörd. Under våren återstår följande tillfällen:
13/2 - Grad II
13/3 - Grad III
10/4 - Grad IV-V
8/5 - Grad VI

Alla samtalsaftnar räknas som normala sammankomster, börjar kl 18:30 och avslutas med brödramåltid för de som önskar. Anmälan av sådan bör ske till husfrun Nancy. Närmare upplysning av respektive sammankomst och ledare ges i nyhetsbrev och särskilda påminnelser.

HD i Göta provinsialloge 9 mars

Högtidsdag i grad VIII hålls denna dag och bröder av denna grad och högre hälsas mycket välkomna till högtiden, som alltid är mycket givande och trevlig. Mer information kommer senare.


Arbetsordningen 2019

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som två A4-ark med kalendarium, ett för vardera halvåret, och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på en tredje sida.
Hitta till filerna genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››