Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lärlinge- och Medbröders afton 24 maj

En helt egen afton för de nya länkarna i vår brödrakedja vill vi erbjuda. Denna kväll är bara för bröder av grad I och grad II.

Som ny medlem i vår Orden kanske stegen är stapplande. Vad är Svenska Frimurare Orden? Vad handlar det egentligen om? Hur kan jag ta till mig allt som ges mig? Vad är själva grejen med grejen? Frågorna staplas på hög.

Dessa frågor och många fler vill vi hjälpa dig att få svar på. Vi erbjuder tre föredragshållare som samtliga inbjuder till dialog. Efter själva programmet bjuder Orden på en måltid med tillhörande bordsvatten eller lättöl.

Program
• Inledning                    Göran Sjödell, Provinsialmästare 
• SFMO – Vår Orden   Anders Wennergren, IX GPL 
• Vårt Ordenshus          Christian Thorén, X GPL
• Vår värdegrund          Göte Gabrielsson, X SPL


Vårkonsert i frimurarhuset Göteborg

Bröder med gäster hälsas hjärtligt välkomna till vårkonserten, söndag 22 april kl 15:00 i Pelarsalen.

På programmet står musik av Vivaldi, Haydn, Brahms och Chopin och musicerar gör Christer Thorvaldsson, Mattias Jonsson, Bengt Ersson, Göran Holmstrand, Tommy Jonsson och Peter Larsson. Alla väl bekanta musiker inom frimureriet.


Entré 150 kr. Föranmälan skall ske till vår husfru Nancy senast torsdag 19 april på telefon 070-813 13 89 eller via e-post: intendent.gpl@frimurarorden.se.
 
Varmt välkomna att fira in våren med musik!

1/1

Anslag till medicinsk forskning

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse delade den 6 februari ut anslag till 10 forskare i frimurarhuset Göteborg.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg 6 februari fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 200 tkr. Professorerna Lars Gahnberg, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Ann Wennerberg, Henrik Zetterberg, Madeleine Zetterberg och docent Katarina Wilhelmson erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

1/1

Aktuellt från GPL  |  Nyhetsarkiv