Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Uruppförande av Anatomiska Teatern - grad III

Bröder från grad III och uppåt hälsas välkomna till urpremiären av Anatomiska Teatern för grad III.

Bröder från grad III och uppåt hälsas välkomna till uppföljaren av de senaste årens succéföreställningar av ”Anatomiska Teatern”. På ett dramatiskt sätt får du uppleva centrala moment ur III gradens ritual, varvade med förklaringar om symbolik, historik och filosofi. 

Tid och plats: Lördagen den 11 november 2017 kl 14.00 i logehuset i Göteborg.

Ciceroner: John Fahlnaes, Bo Lextorp, Per Lundborg och Anders Wennergren.

Anmälan & förtur: 

• Till och med den 13/10 har bröder av grad III från enheter inom GPL förtur till anmälan. 


Samtalsaftnar under höstterminen

Under år 2016 påbörjades, på initiativ av talmännen i tredje fördelningen, samtalsaftnar i respektive grad. Det framgångsrika arbetet fortsätter nu under hösten med kapitelgraderna.

Syftet med de gradbundna träffarna är att skapa engagemang, fördjupning och ett ökat intresse för vår orden och den konungsliga konsten.

Nästa samtalsafton, som behandlar grad VII och leds av broder Jan-Olof Bruhn, äger rum onsdagen den 13 september. 

Nytt för i år är att deltagande i ett gradbundet samtal räknas som besök i loge. Kom därför ihåg att ta med ditt medlemskort för att registrera ditt deltagande. 

Praktikaliteter: Bröder av aktuell grad och högre är välkomna. Vårdad klädsel med gradprydnader gäller. Vi samlas i biblioteket i Göteborg kl. 18:30 och håller på till kl. 20:00. De som så önskar erbjuds möjligheten till en brödramåltid på Golden Days efteråt. Anmälan bör ske till husfru Nancy på intendent.gpl@frimurarorden.se eller telefon 070-813 13 89.

Resterande sammankomster under vårterminen äger rum följande dagar:
• Grad VIII - torsdag 12 oktober med bröderna Henrik Westberg, Lennart Billberg och Jonas Blomster.
• Grad IV - onsdag 15 november med broder Ingvar Bengtsson.
• Grad X - onsdag 6 december med broder Patrik Berg.

Med vänliga och broderliga hälsningar

Bo Lextorp
Stewardsmästare i GPL
 


Anatomiska Teatern hösten 2017

Denna förställning är en slags "superinstruktion" i gradens ritual. På ett dramatiskt sätt levandegörs essensen i gradens ritual och du kommer att få rikligt med svar på frågor kring symbolik, historik och filosofi.

Den Anatomiska Teatern för frimurare är ett skådespel i två akter. I pausen avnjuts förfriskningar, precis som på teatern eller operan och efteråt serveras en måltid. Våra ciceroner kommer med spännande och lärda inspel att kommentera ett antal utvalda rituella skeenden och du som åskådare kan med öron och ögon följa händelseförloppet.

I höst finns två tillfällen, nämligen följande:
• Lördag 14 oktober, grad VI, Birger Jarl i Skövde
• Lördag 11 november, grad III, Göteborg

Vi vill gärna uppmuntra bröderna, som innehar respektive grad eller högre, att komma till dessa tillfällen då det är ett unikt tillfälle till fördjupning och förklaring. Dessutom är det ett festligt arrangemang!

Välkomna!
 


Aktuellt från GPL  |  Nyhetsarkiv