Tredje fördelningen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Höstterminen är på gång

Nu är det snart dags för loge- och brödraföreningsarbetet att komma igång igen. Visst är det skönt med "sommarlov", men när det går mot höst känns det alltid lika inspirerande att komma igång med det frimureriska igen.

Som vanligt inleds terminen med att ämbetsmännen träffas för genomgång och kick-off inför det stundande arbetet. Du som är ämbetsman får en liten påminnelse här om de möten som stundar.

Tis 15/8 - Elisabeth, Astrea, Den Gyllene Lågan
Tis 22/8 - Salomon à Trois Serrures
Ons 23/8 - Birger Jarl, S:t Sigfrid
Tor 24/8 - Räta Vinkeln, Andreascirkeln
Mån 28/8 - Göta Provinsialloge, De Tre Förenade Kronor
Ons 30/8 - Lejonet & Kronan

I övrigt kan det nämnas att nästa nyhetsbrev för tredje fördelningen kommer den 2 september. Har du något att bidra med är du välkommen att kontakta informationsansvarig Hans Björkborg via email hans@bjorkborg.se.


Föreläsningar i höst

I september öppnas en fin möjlighet att få kunskap och nya vinklingar på frimureriet genom föredrag i september. Notera gärna datumen i din kalender!

Frimureriska Forskargruppen i Göteborg (FFGG) anordnar i slutet av september två föreläsningar med den amerikanske frimuraren och forskaren Martin P. Starr. Föreläsningarna äger rum i Frimurarhuset måndagen den 25 och torsdagen den 28 september kl. 17.00, före kvällens loger. Utförligare information och presentation kommer att ges i nyhetsbrevet den 2 september.

Med tillönskan om en trevlig sommar!

Broderligen

Bo Claesson
Ordförande, FFGG
 


Fadderutbildning - ett angeläget initiativ

Utan tvekan är rekrytering av nya bröder oerhört väsentlig för vår ordens utveckling och framlevande. Att det ska vara rätt bröder är egentligen en självklarhet, men under årens lopp har vi sett exempel på att bröder utträtt ur orden alltför tidigt.

Faddrarnas betydelse för rekrytering av goda bröder kan inte underskattas. Därför har Visionsgruppen under en tid bland annat arbetat med att ta fram en fadderutbildning. Första utbildningstillfället ägde rum den 31 maj i år.

Initiativet är starkt understött och uppmuntrat av vår provinsialmästare Göran Sjödell, som följaktligen höll en introduktion till ämnet när ett 30-tal bröder samlades i ordenshuset i Göteborg. Göran berättade att han kunde urskilja två kategorier av faddrar som båda behöver påverkas genom fadderutbildning – ”Turbo”, som tar in anmärkningsvärt många adepter och ”Försiktig”, som inte står fadder för någon enda. Att våra nästan 400 ämbetsmän i fördelningen är en naturlig kategori som kan vara faddrar är självklart.

Anders Wennergren, som är projektledare för initiativet, tog över och ledde själva utbildningen under en och en halv timma. Man kunde snabbt konstatera att Anders och gruppen hade gjort ett mycket seriöst förarbete och materialet var uttömmande och fullt med intressanta uppgifter, bland annat en hel del statistik, men också kloka råd och anvisningar.

Att det krävs nytt blod är helt klart. Vi behöver nya bröder då vi har ett naturligt bortfall med avlidne bröder och likaså ett bortfall med bröder som lämnar oss av andra skäl. Dock behöver vi rätt bröder och det är inte endast fråga om rekrytering utan minst lika mycket att behålla och utveckla de bröder som får sin första grad. Anders sammanfattade detta med Nya länkar – Vård av länkar – Ökad samhörighet. Han kom snabbt in på ämbetsmännens roll och menade att de borde kunna bidra med varsin adept vartannat år. Skulle det bli verklighet har vi inga problem med rekryteringen! Anders jämförde med idrottsföreningar och pekade på att det i framgångsrika föreningar för det mesta finns en eldsjäl som driver på utvecklingen. Vi behöver också eldsjälar och Frimureriet är förvisso en ideell organisation.

På tal om statistik hade Anders räknat ut att det finns ca 56 000 potentiella kandidater inom vårt upptagningsområde. Vårt mål är att ta in 83 per år, vilket inte borde vara så bekymmersamt då vi faktiskt har drygt 1 400 medlemmar. 

Under utbildningspasset förekom två samtalsövningar, som gav upphov till mycket konstruktiva och delvis livliga diskussioner. Anders delade också ut lite material till deltagarna för eget studium med tips och råd i frågor som bör diskuteras med en potentiell adept. Mycket bra. Vi som redan är frimurare bör vara öppna med det utan att på något sätt vara påflugna utan snarare visa stolthet över att vara frimurare. Att ha frimurarkorset på kavajslaget är ett enkelt sätt att starta en diskussion och väcka intresse - bara ett exempel. Transparens är viktigt. Vi är ingen hemlig orden, men det finns saker vi inte kan berätta. Andra saker ska vi berätta och vara öppna med. På så vis kan en fadder avgöra om den tilltänkte adepten verkligen passar att bli frimurare.

Att Anders och hans team har gjort en synnerligen stark insats och åstadkommit en förnämlig, intressant och givande utbildning är ställt utom allt tvivel. Nu ska utbildningen tas vidare och spridas i fördelningen och bli ett naturligt inslag i vårt program för kommande år. Undertecknad kan bara intyga att detta är ett lysande inslag i vårt arbete att utveckla orden och uppmuntrar alla bröder att delta i utbildningen.

Hans Björkborg
Informationsansvarig 3:e fördelningen


Arbetsordningen 2017

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som ett A4-ark med ett komplett kalendarium för aktuellt halvår på ena sidan och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på andra sidan.
Hitta till filen genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››