Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Forskningsloge i grad IV-V, 13 oktober 2018

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till en Forskningsloge i grad IV-V. Lördag den 13 oktober kl. 13.00 i Igelsta gård, Södertälje.


Logens högt upplyste broder, FDM i Forskningslogen Mats Åberg håller föredrag.

Klädsel: mörk kostym med gradprydnad utan förkläde eller handskar.
Alla bröder är välkomna – det krävs inte medlemskap i Forskningslogen för att delta.

Anmälan till den efterföljande måltiden sker genom insättning till plusgirokonto 77 14 89-2 alt. bg 333-5445.
Inbetalningar från andra länder än Sverige görs via BIC: NDEASESS. IBAN: SE94 9500 0099 6026 0771 4892, betalningstyp ”normal”, annars kan en avgift tillkomma.
Ange ”Måltid 13 oktober” samt namn, grad, logetillhörighet och ev. ämbeten eller utmärkelser på inbetalningen.
I priset ingår förrätt, varmrätt, kaffe samt vatten/lättöl.

Frågor kan ställas till cfe@frimurarorden.se


Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar