Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Forsknings- och valloge i grad I

Logen hålls lördagen den 14 oktober 2017 kl. 13.00 i Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.

Vid sammankomsten talar Forskningslogens talman den högt upplyste brodern Ingvar Bengtsson, GPL, över ämnet
Om löftena i första gradens reception.

Klädsel: mörk kostym med gradprydnad utan förkläde eller handskar. Alla bröder är välkomna – det krävs inte medlemskap i Forskningslogen för att delta.

Anmälan till den efterföljande måltiden sker genom insättning av 230 kronor till plusgirokonto 77 14 89-2 alternativt bg 333-5445 eller 23 euro till logens konto i Nordea i Finland FI67 1378 3000 2046 24 senast fredagen den 6 oktober.
Ange "Måltid 14 oktober" samt namn, grad, logetillhörighet och ev. ämbeten eller utmärkelser på inbetalningen. I priset ingår förrätt och varmrätt samt vatten/lättöl.


Svenskt Frimureri under 1800-talet

Utgivningen av boken är ett sätt att uppmärksamma 200-årsdagen av konung Carl XIII:s död 1818.

Boken utgör en fristående fortsättning på verket Hertig Carl och det svenska frimureriet som utkom år 2010 som en del av firandet av 275-årsminnet av frimureriets införande i Sverige.
Skriften beskriver det Svenska Frimureriets utveckling under 1800-talet.
Boken kommer att presenteras den 3 februari 2018 vid en sammankomst i Uppsala. Sedan distribueras boken till de som har gjort en beställning.
Se mer info i denna länk.

1/1

SYMPOSIUM 2018

Reservera redan nu helgen 21-22 april 2018!

Carl Friedrich Eckleff symposium 2018
 
Fredag 20 april
Loger med reception grad I och IV-V.
 
Lördag 21 april
Registrering, öppnande och föredrag. Lunch och kaffe kommer att erbjudas. Guidad tur i stamhusetoch mot kvällningen symposiemiddag.
 
Söndag 22 april
Morgonandakt i Riddarsalen, föredrag, sammanfattning och avslutning. Lunch och kaffe kommer att erbjudas.
 
Föredragen kommer att ske i två spår:
1. Icke gradbundet. 2. Gradbundet.

Mer detaljerad information kommer under hösten via tidningen Frimuraren och på frimurarorden.se
  
CFE organisationskommitté 2018 års forskningssymposium
 

1/1

Aktuellt från CFE  |  Nyhetsarkiv