Stora Landslogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 18 mars 2017 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Ekonomie- och politices magister Henrik Wikström, X SCF, FÖS SCF.
• Direktör Gillis Edman, X GPL, ADPM GPL.
• Teologie doktor Bengt Klemets, X SCF, FT ÖStL.
• Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, FDPM Svea.
• Skattejurist Lars Hultqvist (avliden 1 april 2017), X Svea, AÖSkM Svea, L DD .
• Docent, överläkare Björn Börsbo, X ÖPL, ADPM ÖPL. 

1/1

Drottningen delade ut anslag till medicinsk forskning

Torsdagen den 13 oktober 2016 överlämnade Drottningen stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset på Bååtska palatset i Stockholm.

Torsdagen den 13 oktober överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm. Under ceremonin mottog de 35 stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendiediplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med två föredrag. Docent Lena Krumlinde Sundholm talade om sin forskning kring utveckling av handfunktion hos barn med cerebral pares. Därefter berättade med dr Jenny Alkén om sitt forskningsprojekt kring gulsot hos nyfödda.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

1/1

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till 20-årsjubileum samt Högtidsloge i grad I. Lördagen den 25 november 2017 i Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.

Program 
Kl. 10.30-11.30 Presentation av en kommenterad faksimilutgåva av Carl Friedrich Eckleffs "Ode öfver friheten" från år 1755.
Kl. 11.30-12.15 Renklämma och kaffe serveras.
Kl. 13.00 Högtidsloge

Logens avgående arbetande ledamot Jan Hjärpe talar över ämnet:
Femtiofem år som religionshistoriker - religionsvetenskapernas förändrade frågeställningar.

Klädsel: frack, alternativt mörk kostym med gradprydnad, förkläde och handskar.
Alla bröder är välkomna – det krävs inte medlemskap i CFE för att delta.


Svenska Frimurarordens Högtidsdag 2017

Lördagen den 18 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi

Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
Tid: 14.00.

Platserna intagna kl 13.40.

Kostnad för högtidsmåltiden inklusive vin är 595 kr.
Anmälan till högtidsmåltiden kan endast ske genom inbetalning till SLL:s plusgirokonto: PG 51 66 25-1.

Ange på inbetalningen ”HD 2017” samt ditt namn och din grad.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 3 mars.

Inbetalning från utlandet skallske i SEK till:
IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251,
BIC/SWIFT: NDEASESS

Antalet platser är maximalt 250 stycken.
Klädsel: Frack med svart väst, eller prästdräkt.

Magnus Jäderlund
Storceremonimästare


H.M. Konung Carl XVI Gustaf 70 år

Svenska Frimurare Ordens Stormästare överlämnade gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskap i samband med uppvaktningen inför H. M Konungens födelsedag.

Som en hyllning till H.M. Konungen på hans 70-årsdag har Svenska Frimurare Ordens Stormästare, Anders Strömberg, tillsammans med ordföranden för Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Carl-Gustaf Piehl, och ordföranden för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Peter Möller, vid en uppvaktning på Slottet överlämnat en gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Denna stiftelse bildades inför Kungens 60-årsdag och har under 10 år fått möjlighet att lyfta fram och stödja unga ledare som goda förebilder för den generation som skall utveckla framtidens Sverige. Behovet av goda förebilder och gott ledarskap är minst lika stort idag som för 10 år sedan och Kungen har därför inför sin 70-årsdag önskat sig en förlängning av Stiftelsens verksamhet under åtminstone 5 år till.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Fil.kand. Rolf Prag, X SPL, ADPM SPL  L LD  fO Eos.
Personalchef Per Lundborg, X GPL ,  tf vO UD,  fO Vhav.
Reklambyråchef John Fahlnaes, X GPL, vO ID

och utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Överläkare Lars Mansfeld, X VPL, PBF, fOM Eug.
Tekniker Björn Wänting, X ÖNPL, PBF, FK ÖNPL.
Ingenjör Karl-Gösta Nilsson, X SPL, S UD fOM CXG

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden

Angående utnämningar till riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden, nya Riddare och kommendör med Röda korset samt nya innehavare av Ordens Hederstecken.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015
utnämnt

Stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
filosofie kandidat Thomas Böös, R&K, OU och
sektionschef Kaj Gustafsson, R&K, fSH

till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har
utnämnt följande bröder att från den 21 mars 2015 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Ingenjör Anders Fahlström, X ÖNPL, ADPM ÖNPL
Överste Jan Mörtberg, X Svea, t.f.SStM  vO UD  ADM NC
Vice chefsåklagare Göran Sjödell, X GPL, FDPM GPL
Överläkare Per Werner, X SPL, FDPM SPL och
Civilingenjör Per Arosenius, X Svea, AK Svea  L PD

1/1

Stamhuset får praktfull målning som gåva

Ordens stamhus får en mycket fin takmålning, målad i gammal mästarestil, till den vackra Oscarssalen.

Nu får Svenska Frimurare Ordens Stamhus någonting som saknats sedan 1696. Det är en stor nygjord takmålning, skapad i gammal mästarteknik, som placeras i den tomma takspegeln i Oscarssalen. Konstnären är Sanna Tomac som använders sig av gammal mästarteknik när hon nu skapar en takplafond som är fyra gånger sju meter stor.

– Detta projekt är ju helt fantastiskt och historiskt!, säger hon och glad över att ha fått förtroendet att framställa konstverket.

När Ordens Stormästare Gustaf Piehl avgick från sitt ämbete gjordes en insamling till Stamhusfonden. Därifrån kommer hälften av pengarna till projektet. Den andra hälften står Gustafs söner Carl-Gustaf och Johan Piehl för.

1/1

Svenskt Frimureri under 1800-talet

Utgivningen av boken är ett sätt att uppmärksamma 200-årsdagen av konung Carl XIII:s död 1818.

Boken utgör en fristående fortsättning på verket Hertig Carl och det svenska frimureriet som utkom år 2010 som en del av firandet av 275-årsminnet av frimureriets införande i Sverige.
Skriften beskriver det Svenska Frimureriets utveckling under 1800-talet.
Boken kommer att presenteras den 3 februari 2018 vid en sammankomst i Uppsala. Sedan distribueras boken till de som har gjort en beställning.
Se mer info i denna länk.

1/1

Ordens officiella Facebooksida

Svenska Frimurare Orden har en officiell sida på Facebook.

Svenska Frimurare Orden har en öppen officiell sida på Facebook som är tillgänglig för allmänheten. Här finns kortfattad information om Orden, en tidslinje som visar Ordens historik och här publicerar vi också nyheter som kan vara av intresse för allmänheten.

Varmt välkommen att besöka vår sida, som du kommer till genom att klicka här ›››

1/1

Nationellt utbildningsprogram 2014

Ordens nämnd för utbildningsfrågor har tagit fram ett mycket spännande program för utbildning.

För varje frimurarbroder är det en väsentlig del av resan genom graderna att också försöka förstå och tolka gradernas rituella innehåll. Vad vill de säga till oss? Vad kan vi lära oss från ritualer och symboler?

Ordens nämnd för utbildningsfrågor har nu sammanställt årets program för sådan utbildning som berör bröder inom hela Svenska Frimurare Orden.

Länkar till sidor för utbildning inom SFMO

Nedanstående länkar får du tillgång till som inloggad på hemsidan och här hittar du mycket matnyttig information om Ordens utbildningar:

• Ordens utbildningsprogram, löpande information ›››
• Rapporter från genomförda utbildningar ›››

1/1

Ny Stormästare

Svenska Frimurare Orden har genom val av Stora Landslogens medlemmar utsett Anders Strömberg till ny Stormästare.

Till ny Stormästare för Svenska Frimurare Orden har genom val av Stora Landslogens medlemmar den 18 mars 2012 utsetts jur.kand. Anders Strömberg, nuvarande Stormästarens ståthållare. Han kommer att tillträda sitt ämbete och installera sig fredagen den 11 maj 2012. Anders Strömberg efterträder professor Anders Fahlman, som innehaft ämbetet sedan 2001.
En presentation av den nye Stormästaren kommer att publiceras inom kort.

Stockholm 2012-03-18
Informationsdirektorium

Information in English ›››

1/1