Victory
1103
Victory
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

076-1600175
vic@frimurarorden.se

Victory

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Instruktionsloge i Grad III den 11/3

Den 11/3 kl 14.00 blir en instruktionsloge i grad III och då med föredrag av den högt upplyste brodern Eddie Persson, X SVEA, på temat Trollflöjtens mystik. Logen börjar 14.00. Som alltid siktar vi på att måltiden är slut före 18.30.

"Operan Trollflöjten utmärker sig i musikhistorien och i Mozarts egen operaproduktion. Ytligt sett är handlingen enkel, närmast naiv och verkar osammanhängande. Men detta är bedrägligt. Trollflöjten är förbluffande genomtänkt in i minsta detalj och vilar stadigt på flera filosofiska grunder, alltifrån de arkaiska myterna, med ursprung i det forntida Egypten, till det sena 1700-talets upplysningsidéer och det framväxande frimureriet i Europa." 
 

1/1