Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 13/39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Bröder i Första fördelningen!

Fastställd ändring i vårterminens arbetsordning för 2018

Ändring

Svea Provinsialloges Seminarium i grad VIII, kl. 17:00 och Minneshögtid i grad VIII, kl. 18:30 den 23 maj är utbytt till Receptionsloge i grad X, kl. 18:30.

Indelning

Stamhuset
Stora Landslogen
Svea Provinsialloge
S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln
S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan
Den Nordiska Första S:t Johannislogen
S:t Johanneslogen S:t Erik
S:t Johanneslogen Adolf Fredrik
S:t Johanneslogen la Lumière
S:t Johanneslogen Victory

Hämta ny arbetsordning för Stamhuset, klicka här ›››
Att observera: Utskrift sker på en sida.

1/8

Månadsbrev Svea Provinsialloge

Är du intresserad av Kapitelbladet?

Svea Provinsialloge ger ut ett nyhetsbrev i elektronisk form. Är du intresserad frimurarbroder (lägst grad VII) så kan du skicka e-post och begära att inkluderas i e-postlistan och därmed få bladet.