Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 13/39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Kära kapitelbröder! Den 25:e Högtidsdagen i Svea Provinsialloge firas den 15 september

Varmt välkomna till att närvara vid Sveas 25:e Högtidsdag med efterföljande festmåltid

Svea Provinsialloge

inbjuder till

HÖGTIDSDAG

25-årsjubileum

lördagen den 15 september 2018, kl. 14.00

och att vänligen infinna sig senast kl. 13.30 i Stamhuset.

Varmt och broderligen välkomna!

Magnus Svenson

Magnus Svenson
Överceremonimästare


Månadsbrev Svea Provinsialloge

Är du intresserad av Kapitelbladet?

Svea Provinsialloge ger ut ett nyhetsbrev i elektronisk form. Är du intresserad frimurarbroder (lägst grad VII) så kan du skicka e-post och begära att inkluderas i e-postlistan och därmed få bladet.