S:t Ansgar
1083
S:t Ansgar
Vretensvägen 14, Igelsta Gård
152 57 SÖDERTÄLJE

st.ansgar@frimurarorden.se

S:t Ansgar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lärlingsloge med visitation den 7 november

Kära Ansgarsbröder och Ansvarsvänner: Härmed inbjuds du till loge med reception i lärlingegraden i Frimurarhuset Igelsta Gård på tisdag den 7 november kl. 18:30. 

Denna loge är mycket speciell. Ordens Uppsyningsmästare Thomas Böös kommer tillsammans med visitationssekreteraren Björn Börsbo och tillträdande visitationssekreteraren Ulf M Mattsson för att visitera genomförandet av logen. 
Visitationen är en viktig del i kvalitetsuppföljning och utveckling av logens arbete. Det är nu fem år sedan förra visitationen i Sankt Ansgar. På tisdag under dagen kommer visitationen att pågå med genomgång av logens verksamheter. Visitationen är en mycket viktig sak för logens fortsatta utveckling. 

Jag uppmanar alla bröder och ämbetsmän som har möjlighet att delta i denna viktiga loge - och i den gemensamma brödramåltiden - då vi får möjlighet att samtala med visitatorerna om vårt arbete - och få vägledning för vår utveckling av verksamhet och arbetssätt.
Kom därför Kära Bröder för att tillsammans avnjuta denna loge och brödramåltid.
Kom gärna en stund innan logen börjar och slappna av med bröderna eller för att besöka vårt bibliotek. Stunden före logen är ju viktig för att bygga upp den stämningsfulla atmosfären till kvällen.
 
Glöm inte anmälan till måltiden, som kostar 160 kr. Den som behöver specialkost p g a allergi kan meddela detta i mailsvaret till ceremonimästaren.
 
Anmälan senast söndag den 5 november kl 21:00 till cm.st.ansgar@frimurarorden.se.
 
Broderligen välkomna
Anders Bruse, Ordförande Mästare
 


Anmälan till brödramåltid

Den som vill delta i brödramåltiden efter logemöte i någon av logerna på Igelsta Gård måste anmäla detta senast två dagar före logemötet. Detta för att vi rätt skall kunna planera maten.

 Anmälan sker till:

•  De 2 Nycklar:  cm.d2n@frimurarorden.se
•  S:t Ansgar:  cm.st.ansgar@frimurarorden.se
•  Mälarporten:  cm.mpn@frimurarorden.se