Olaus Petri
1114
Olaus Petri
Besöksadress:
Kyrkogatan 4
Postadress:
Kyrkogatan 4
645 30 STRÄNGNÄS

0152-10104
olaus.petri@frimurarorden.se

Olaus Petri

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Högtidsdag 20:e oktober 2018

Brödraföreningen Olaus Petri har äran inbjuda

Dig Broder

att med din närvaro övervara föreningens

Högtidsdag

lördagen den 20 oktober kl 15:00

Före högtidssammankomsten äger mässa rum i Strängnäs Domkyrka med början kl. 13:00 (inga frimurarprydnader)

Sammankomsten äger rum i Odd Fellowhuset, Kyrkogatan 4.
Platserna intagna i sammankomstrummet före kl 14:45