Mälarporten
1113
Mälarporten
Besöksadress:
Igelsta Gård Vretensvägen 14
152 57 SÖDERTÄLJE
Postadress:
Igelsta Gård, Vretensvägen 14
15257 SÖDERTÄLJE

mpn@frimurarorden.se

Mälarporten

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Valloge med reception i grad I 9 november

SJL Mälarporten inbjuder samtlige bröder till loge torsdagen den 9 november 2017 klockan 18:30   med reception i lärlingsgraden i vårt frimurarhus på Igelsta Gård i Östertälje.

SJL Mälarporten inbjuder 
till 
valloge med reception 
i Grad I
Ordens Uppsyningsmästare Thomas Böös kommer som visitator a latere tillsammans med visitationssekreteraren Björn Börsbo och 
tillträdande visitationssekreteraren Ulf M Mattsson för att visitera genomförandet av logen. 
Efteråt samlas vi till sedvanlig brödramåltid i Igelstas vackra matsal.
Logen leds av OM UlphLundgren 
Anmälan om deltagande vid måltid sker via logens hemsida eller via
cm.mpn@frimurarorden.se senast tisdagen den 7 november. 
Ämbetsmännen anmäler sig till CM på sedvanligt sätt.
 Varmt och Broderligen Välkommen!
Ulph Lundgren
Ordförande Mästare

Reviderad: 2017-11-06